1 | 2


Từ hán Âm hán việt Nghĩa
TỨC THỜI sự tức thì;tức thời
の間にか HÀ THỜI GIAN không hiểu từ bao giờ
NHẤT THỜI một giờ; thời khắc; tạm thời; nhất thời;từng có thời
でも HÀ THỜI bất cứ khi nào; luôn luôn
採用賃金 THẢI,THÁI DỤNG THỜI NHẪM KIM tiền lương trả theo giờ làm
寝る TẨM THỜI GIAN Giờ đi ngủ
発車刻表 PHÁT XA THỜI KHẮC BIỂU bảng giờ tàu chạy
掛け QUẢI THỜI KẾ đồng hồ treo tường
実働 THỰC ĐỘNG THỜI GIAN giờ làm việc thực tế
卓上 TRÁC THƯỢNG THỜI KẾ đồng hồ để bàn
授業 THỤ,THỌ NGHIỆP THỜI GIAN thời khoá
学習 HỌC TẬP THỜI GIAN buổi học
休憩 HƯU KHẾ THỜI GIAN thời gian nghỉ ngơi; thời gian nghỉ; thời gian nghỉ giải lao; nghỉ giải lao
その以来 THỜI DĨ LAI từ đó
長い TRƯỜNG,TRƯỢNG THỜI GIAN bấy lâu
拘束 CÂU,CÚ THÚC THỜI GIAN thời gian làm việc
その THỜI đương thời;khi ấy;lúc ấy;vào lúc đó; nhân dịp đó
銅器 ĐỒNG KHÍ THỜI ĐẠI thời đại đồ đồng
江戸 GIANG HỘ THỜI ĐẠI Thời kỳ edo (1603-1868)
子の TỬ,TÝ THỜI Nửa đêm; giờ Tý
勤務 CẦN VỤ THỜI GIAN giờ làm việc
お三 TAM THỜI bữa phụ lúc 3 giờ
鉄器 THIẾT KHÍ THỜI ĐẠI thời kỳ đồ sắt
氷河 BĂNG HÀ THỜI ĐẠI kỷ Băng hà
労働 LAO ĐỘNG THỜI GIAN buổi làm;thời gian lao động
ある THỜI có khi
あの THỜI bấy giờ;lúc ấy
死亡給付 TỬ VONG THỜI CẤP PHÓ Tiền tử tuất
昼食 TRÚ THỰC THỜI thời gian ăn trưa
懐中 HOÀI TRUNG THỜI KẾ đồng hồ bỏ túi;đồng hồ quả quít
奈良 NẠI LƯƠNG THỜI ĐẠI Thời Nara
停止 ĐINH CHỈ THỜI GIAN thời gian dừng
二六 NHỊ LỘC THỜI TRUNG Đêm và ngày; tất cả thời gian
過度 QUÁ ĐỘ THỜI KỲ thời đại quá độ;thời kỳ quá độ
置き TRỊ THỜI KẾ Đồng hồ để bàn
武家 VŨ,VÕ GIA THỜI ĐẠI Thời kỳ phong kiến (Nhật)
明治 MINH TRI THỜI ĐẠI thời đại Minh Trị
在留 TẠI LƯU THỜI GIAN thời gian lưu trú
通勤 THÔNG CẦN THỜI GIAN thời gian đi làm
標準 TIÊU CHUẨN THỜI Thời gian tiêu chuẩn
中古 TRUNG CỔ THỜI ĐẠI thời trung cổ
退き THOÁI,THỐI THỜI thời điểm rút lui tốt nhất
桃山 ĐÀO SƠN THỜI ĐẠI Thời đại Momoyama
日照 NHẬT CHIẾU THỜI GIAN Thời gian mặt trời chiếu sáng
足利 TÚC LỢI THỜI ĐẠI Thời đại Ashikaga
有効 HỮU HIỆU THỜI GIAN thời gian hiệu lực
建設 KIẾN THIẾT THỜI ĐẠI thời đại xây dựng
上古 THƯỢNG CỔ THỜI ĐẠI đời thượng cổ
走行 TẨU HÀNH,HÀNG THỜI GIAN thời gian chạy
石器 THẠCH KHÍ THỜI ĐẠI thời đại đồ đá;thời kỳ đồ đá
幼年 ẤU NIÊN THỜI ĐẠI lúc nhỏ;tuổi thơ
短い ĐOẢN THỜI GIAN chốc
日帝 NHẬT ĐẾ THỜI ĐẠI thời kỳ đế quốc Nhật
電気 ĐIỆN KHÍ THỜI KẾ đồng hồ điện
若い NHƯỢC THỜI ĐẠI hậu bối
暇な HẠ THỜI lúc rỗi;thời gian rỗi; khi rảnh
断続 ĐOÀN,ĐOẠN TỤC THỜI GIAN buổi sơ khai
就業 TỰU NGHIỆP THỜI GIAN thời gian làm việc
目覚し MỤC GIÁC THỜI KẾ đồng hồ báo thức
南北朝 NAM BẮC TRIỀU,TRIỆU THỜI ĐẠI Thời kỳ Nam Bắc Triều
開始の KHAI THỦY THỜI khi bắt đầu
どんなでも THỜI bất kỳ lúc nào
子供の TỬ,TÝ CUNG THỜI lúc nhỏ
仕事の間外 SĨ,SỸ SỰ THỜI GIAN NGOẠI ngoài giờ làm việc
始める THỦY THỜI khi bắt đầu
始まる THỦY THỜI khi bắt đầu
二十四間制 NHỊ THẬP TỨ THỜI GIAN CHẾ Chế độ thời gian 24 giờ
必要な TẤT YẾU THỜI khi cần
中石器 TRUNG THẠCH KHÍ THỜI ĐẠI Thời kỳ đồ đá giữa
商業参 THƯƠNG NGHIỆP THAM THỜI GIAN tham tán thương mại
引渡し DẪN ĐỘ THỜI KỲ hạn giao
商務参 THƯƠNG VỤ THAM THỜI GIAN tham tán thương mại
書入れ THƯ NHẬP THỜI thời kỳ doanh nghiệp bận rộn; giai đoạn bận rộn
貧困な BẦN KHỐN THỜI hàn vi
青銅器 THANH ĐỒNG KHÍ THỜI ĐẠI thời kỳ đồng thiếc
危難な NGUY NẠN,NAN THỜI GIAN nguy nan
まさかの THỜI vào thời điểm cần thiết; lúc thiếu thốn
手荷物一預かり所 THỦ HÀ VẬT NHẤT THỜI DỰ SỞ nơi gửi hành lí ngắn hạn
日本標準 NHẬT BẢN TIÊU CHUẨN THỜI Giờ chuẩn của Nhật Bản
書き入れ THƯ NHẬP THỜI thời kỳ doanh nghiệp bận rộn; giai đoạn bận rộn
目覚まし MỤC GIÁC THỜI KẾ đồng hồ báo thức
アナログ THỜI KẾ đồng hồ tỷ biến; đồng hồ analog
保険金の一払い BẢO HIỂM KIM NHẤT THỜI PHẤT thanh toán tiền bảo hiểm một cục; trả bảo hiểm một cục
市場の販売 THỊ TRƯỜNG PHIẾN MẠI THỜI GIAN buổi chợ
仕事をしている SĨ,SỸ SỰ THỜI giữa lúc làm việc
記憶保持動作の必要な随書き込み読み出しメモリー KÝ ỨC BẢO TRÌ ĐỘNG TÁC TẤT YẾU TÙY THỜI THƯ VÀO ĐỘC XUẤT Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên năng động
1 | 2