1 | 2 | 3


Từ hán Âm hán việt Nghĩa
NỖ LỰC chí tâm;nỗ lực;sự nỗ lực
をつくす TOÀN LỰC chạy ngược chạy xuôi;chí tâm
輸出品目 CHỦ,TRÚ LỰC THÂU XUẤT PHẨM MỤC mặt hàng xuất khẩu chủ lực
ĐIỆN LỰC điện lực;điện năng
BẠC LỰC PHẤN bột mì làm bánh (để bánh không dính)
TRI LỰC tâm lực;tâm trí;trí;trí năng
HOẠT LỰC sức sống; sinh khí; sự tồn tại lâu dài
争い QUYỀN LỰC TRANH sự đấu tranh vì quyền lực; sự cạnh tranh về quyền lực; sự tranh giành quyền lực; đấu tranh vì quyền lực; cạnh tranh về quyền lực; tranh giành quyền lực; đấu đá để tranh giành quyền lực
PHÚ LỰC của cải;tiềm lực kinh tế và quân sự (của một nước)
する HỢP LỰC hợp lực
する HIỆP LỰC góp sức;hiệp lực; hợp tác;hiệp sức
する TRỢ LỰC chu cấp;giúp ích;trợ lực
をだす TOÀN LỰC gắng sức
TRỌNG,TRÙNG LỰC sức nặng;trọng lực
を評価する TỰ LỰC BÌNH GIÁ tự liệu sức mình
NHÃN LỰC nhãn lực; khả năng quan sát; sự sáng suốt; sự hiểu thấu; sự thấu suốt; nhìn thấu
主義 QUYỀN LỰC CHỦ,TRÚ NGHĨA Chủ nghĩa độc đoán; chủ nghĩa quyền lực
THỰC LỰC thực lực
HỢP LỰC hợp sức
HIỆP LỰC chung sức;sự hợp tác; hợp tác; sự hiệp lực; hiệp lực
TRỢ LỰC lực hỗ trợ; sự trợ giúp
TOÀN LỰC cật lực;hết hơi;hết sức
TỰ LỰC tự lực
THỦY LỰC HỌC động thủy học;thủy lực học
を行使する QUYỀN LỰC HÀNH,HÀNG SỬ,SỨ dương oai
が低い HỌC LỰC ĐÊ học kém
TOÀN LỰC sung sức;toàn lực
VẠN LỰC cái ê-tô
MA LỰC ma lực
TỐC LỰC ĐỘ tốc độ
OẢN LỰC sức mạnh cơ bắp
THỦY LỰC sức nước;thủy lợi
を用いる QUYỀN LỰC DỤNG dụng quyền
ÁC LỰC lực nắm (tay)
HỌC LỰC học lực; sự hiểu biết;sức học
争う THẾ LỰC TRANH cuộc đấu tranh giành quyền lực
装置 NHẬP LỰC TRANG TRỊ Thiết bị nguồn vào; thiết bị nhập liệu
的な笑顔 MỴ LỰC ĐÍCH TIẾU NHAN nụ cười mê hồn; nụ cười mê hoặc
TỐC LỰC tốc lực; tốc độ;vận tốc
NĂNG LỰC CẤP sự trả lương theo năng lực;tiền lương theo năng lực, khả năng
KHÍ LỰC khí lực; nguyên khí; tinh lực; sinh lực; tinh thần; sức lực
を握る QUYỀN LỰC ÁC cầm sắt;nắm quyền
THẾ LỰC thế lực
NHẬP LỰC TUYẾN dây dẫn đầu vào
透視 THẤU THỊ LỰC khả năng nhìn thấu suốt
殺菌 SÁT KHUẨN LỰC khả năng sát khuẩn; khả năng khử trùng
抵抗 ĐỂ KHÁNG LỰC lực kháng trở;sức chống cự
愛の ÁI LỰC sức mạnh tình yêu
原子発電所 NGUYÊN TỬ,TÝ LỰC PHÁT ĐIỆN SỞ nhà máy điện nguyên tử; nhà máy phát điện nguyên tử
判断 PHÁN ĐOÀN,ĐOẠN LỰC khả năng phán đoán
熱動 NHIỆT ĐỘNG LỰC nhiệt động
核戦 HẠCH CHIẾN LỰC Sự liên kết hạt nhân; lực liên kết hạt nhân
想像 TƯỞNG TƯỢNG LỰC sức tưởng tượng
原子発電 NGUYÊN TỬ,TÝ LỰC PHÁT ĐIỆN sự phát điện từ năng lượng nguyên tử; phát điện nguyên tử
購買 CẤU MÃI LỰC sức mua
原子 NGUYÊN TỬ,TÝ LỰC SẢNH Cục Năng lượng Nguyên tử
入出 NHẬP XUẤT LỰC đầu vào và đầu ra
原子 NGUYÊN TỬ,TÝ LỰC HỌC nguyên tử lực học; khoa học nguyên tử; nguyên tử học
記憶 KÝ ỨC LỰC trí nhớ
原子公社 NGUYÊN TỬ,TÝ LỰC CÔNG XÃ Công ty Năng lượng Nguyên tử
原子 NGUYÊN TỬ,TÝ LỰC năng lượng hạt nhân; năng lượng nguyên tử;nguyên tử lực
仁王 NHÂN VƯƠNG LỰC Sức mạnh Héc quyn
ご協 HIỆP LỰC sự cộng tác; sự hợp tác; cộng tác; hợp tác
粘着 NIÊM TRƯỚC LỰC lực dính
原動 NGUYÊN ĐỘNG LỰC Sức mạnh động cơ; nguồn lực thúc đẩy
労働 LAO ĐỘNG LỰC sức lao động
全速 TOÀN TỐC LỰC toàn bộ tốc lực
神通 THẦN THÔNG LỰC thần thông
向心 HƯỚNG TÂM LỰC Lực hướng tâm
薬の DƯỢC LỰC hiệu lực của thuốc; hiệu quả của thuốc
破壊 PHÁ HOẠI LỰC lực phá huỷ
合成 HỢP THÀNH LỰC hợp lực
求心 CẦU TÂM LỰC lực hướng tâm
攻撃 CÔNG KÍCH LỰC khả năng tấn công; thế tấn công
遠心 VIỄN TÂM LỰC lực ly tâm;ly tâm
百人 BÁCH NHÂN LỰC Sức mạnh to lớn
包容 BAO UNG,DONG LỰC sự độ lượng; sự bao dung
生産 SINH SẢN LỰC sức sản xuất
収容 THU,THÂU UNG,DONG LỰC dung lượng
生命 SINH MỆNH LỰC sinh khí;sinh lực;sức sống
持久がある TRÌ CỬU LỰC dẻo dai
反動 PHẢN ĐỘNG LỰC phản động lực;phản lực
友好協条約 HỮU HIẾU,HẢO HIỆP LỰC ĐIỀU ƯỚC hiệp ước hữu nghị và hợp tác
現有勢 HIỆN HỮU THẾ LỰC sức mạnh hiện hữu; sức mạnh hiện thời; sức mạnh hiện có; sức mạnh hiện tại
軍事権 QUÂN SỰ QUYỀN LỰC binh quyền
経済活 KINH TẾ HOẠT LỰC sức mạnh kinh tế
労働能喪失 LAO ĐỘNG NĂNG LỰC TANG,TÀNG THẤT Mất khả năng lao động
労働能を失う LAO ĐỘNG NĂNG LỰC THẤT Mất khả năng lao động
公称馬 CÔNG XƯNG,XỨNG MÃ LỰC mã lực danh nghĩa; mã lực danh định
表面張 BIỂU DIỆN TRƯƠNG LỰC sức căng bề mặt
海外協 HẢI NGOẠI HIỆP LỰC ĐỘI tổ chức tình nguyện hợp tác quốc tế; tổ chức tình nguyện hợp tác hải ngoại
斜め応 TÀ ỨNG LỰC lực xiên góc; ứng lực xiên
不可抗条項 BẤT KHẢ KHÁNG LỰC ĐIỀU HẠNG điều khoản bất khả kháng
万有引 VẠN HỮU DẪN LỰC vạn vật hấp dẫn
支払能 CHI PHẤT NĂNG LỰC khả năng thanh toán
収容能 THU,THÂU UNG,DONG NĂNG LỰC sức chứa
タイ電 ĐIỆN LỰC SẢNH Cơ quan Phát Điện Thái Lan
地方の権 ĐỊA PHƯƠNG QUYỀN LỰC GIẢ cường hào
アジア協対話 HIỆP LỰC ĐỐI THOẠI đối thoại Hợp tác Châu Á
欧州原子共同体 ÂU CHÂU NGUYÊN TỬ,TÝ LỰC CỘNG ĐỒNG THỂ Cộng đồng Năng lượng Nguyên tử Châu Âu
1 | 2 | 3