1 | 2 | 3


Từ hán Âm hán việt Nghĩa
せ掛け KIẾN QUẢI giả vờ; giả bộ; làm đồ giả như thật
通し KIẾN THÔNG sự suy đoán; suy luận; đoán
聞する KIẾN VĂN nghe ngóng; tìm hiểu; lắng nghe
物する KIẾN VẬT tham quan; dạo chơi; thưởng ngoạn cảnh vật
本とする KIẾN BẢN làm mẫu
届ける KIẾN GIỚI nhìn thấy; nhìn đúng; trông thấy; xác nhận
KIẾN SỰ đẹp; đẹp đẽ; quyến rũ;;vẻ đẹp; sự quyến rũ
せる KIẾN cho xem; cho thấy; chứng tỏ; bày tỏ
する PHÁT KIẾN đắc;phát hiện;tìm ra;tìm thấy
交換 Ý KIẾN GIAO HOÁN hội ý
THIÊN KIẾN thiên kiến; thành kiến
NHẤT KIẾN nhìn; nhìn một lần; thấy; thấy một lần; xem; xem một lần;thoáng qua
えになる KIẾN đến nơi; tới nơi; đạt được; gặp; gặp mặt; tiếp kiến
知りの NHAN KIẾN TRI quen mặt
する PHÁT KIẾN phát hiện
を述べる Ý KIẾN THUẬT nói ra
HỘI KIẾN GIẢ Người phỏng vấn
LỘ KIẾN sự phát hiện; sự phát kiến
PHÁT KIẾN sự phát hiện
を求める Ý KIẾN CẦU trưng cầu ý kiến;xin ý kiến
を避ける HỘI KIẾN TỴ tránh mặt
を変える Ý KIẾN BIẾN chuyển dạ
と別れ HỘI KIẾN BIỆT đưa đón
TÂN KIẾN BẢN mẫu hàng mới
を交換する Ý KIẾN GIAO HOÁN trao đổi ý kiến
する HỘI KIẾN gặp gỡ;yết kiến
MẬU KIẾN Ảo tưởng
Ý KIẾN kiến;ý;ý kiến
HỘI KIẾN cuộc phỏng vấn
する YẾT KIẾN yết kiến
する HOA KIẾN ngắm hoa anh đào nở; ngắm hoa
THIỂN KIẾN tầm nhìn thiển cận; ý tưởng thiển cận;thiển kiến
放送 CHÍNH,CHÁNH KIẾN PHÓNG TỐNG sự tuyên bố chính kiến
HẬU KIẾN NHÂN người giám hộ
YẾT KIẾN sự xem; sự thưởng thức
HOA KIẾN ngắm hoa anh đào nở; hội ngắm hoa; hội xem hoa
CHÍNH,CHÁNH KIẾN chính kiến
HẬU KIẾN Sự bảo vệ; người bảo vệ; bảo vệ; giám hộ
出し PHÓ KIẾN XUẤT Tiêu đề phụ
知り NHÂN KIẾN TRI tính nhút nhát; tính bẽn lẽn; tính e thẹn
する HIẾP KIẾN nhìn từ bên ngoài
HÌNH KIẾN vật kỷ niệm; đồ lưu niệm
HIẾP KIẾN cái nhìn từ bên ngoài vào
TIẾP KIẾN kiến;tiếp kiến
DỰ KIẾN dự kiến
TƯ KIẾN ý riêng
MAI KIẾN ngắm hoa mai; ngoạn thưởng hoa mai
する BÀI KIẾN xem; chiêm ngưỡng
する TÁI KIẾN xem lại;xem mạch
BÀI KIẾN xem; chiêm ngưỡng
ĐỊNH KIẾN định kiến
NỘI KIẾN Việc kiểm tra bên trong; việc khám xét sơ bộ
積り TƯƠNG,TƯỚNG KIẾN TÍCH Sự đấu thầu
TRIỀU,TRIỆU KIẾN việc triều kiến
する PHI KIẾN duyệt
姿 TƯ KIẾN gương lớn; gương tủ đứng
NGUYỆT KIẾN sự ngắm trăng
PHI KIẾN việc duyệt
MỘNG KIẾN giấc mộng
する TIÊN KIẾN lo xa
TIÊN KIẾN sự biết trước; đề phòng; dự đoán; tiên kiến;thấy trước
HẠ KIẾN sự xem qua; sự kiểm tra sơ bộ; lớp gỗ ngoài giàn khung cạnh nhà
舞い KIẾN VŨ việc ghé thăm; việc thăm viếng; thăm nom; thăm người bệnh; thăm hỏi
PHÁT KIẾN GIẢ Người khám phá
Ý KIẾN BẢN bản nhận xét
NGOẠI KIẾN bề ngoài;bộ diện;cung cách;diện mạo;hình dung;mặt mũi
BÀN KIẾN sự nhìn từ bên ngoài; cái nhìn của người ngoài cuộc
する NHẤT KIẾN nhìn thoáng qua; nhìn lướt qua
KIẾN VŨ thăm người ốm
垣間 VIÊN GIAN KIẾN liếc qua; nhìn thấy; chứng kiến; hình dung ra
日和主義 NHẬT HÒA KIẾN CHỦ,TRÚ NGHĨA Chủ nghĩa cơ hội
よそ KIẾN sự nhìn ngang; sự nhìn tránh đi; sự nhìn ra chỗ khác
お花する HOA KIẾN ngắm hoa anh đào; xem hoa nở
旅商 LỮ THƯƠNG KIẾN BẢN mẫu chào hàng lưu động
国際本市展覧会協会 QUỐC TẾ KIẾN BẢN THỊ TRIỂN LÃM HỘI HIỆP HỘI hiệp hội hội chợ và triễn lãm quốc tế
まだません KIẾN chưa thấy
お花 HOA KIẾN ngắm hoa anh đào; xem hoa nở
無定 VÔ,MÔ ĐỊNH KIẾN vô nghĩa
国際本市 QUỐC TẾ KIẾN BẢN THỊ hội chợ quốc tế
お目 MỤC KIẾN ĐẮC khán giả; thính giả; sự xuất hiện; sự trình diện
鏡を KÍNH KIẾN gương soi
火事舞い HỎA SỰ KIẾN VŨ sự úy lạo nhân dân khi hỏa hoạn; thăm nom sau cơ hỏa hoạn
国際市連合 QUỐC TẾ KIẾN THỊ LIÊN HỢP liên đoàn hội chợ quốc tế
火の HỎA KIẾN LỖ tháp canh; chòi canh
品質 PHẨM CHẤT KIẾN BẢN mẫu phẩm chất
仰ぎ NGƯỠNG KIẾN chiêm ngưỡng
試用 THI DỤNG KIẾN BẢN bản thử
標準 TIÊU CHUẨN KIẾN BẢN mẫu tiêu biểu;mẫu tiêu chuẩn
人相 NHÂN TƯƠNG,TƯỚNG KIẾN Người xem tướng mạo; thầy tướng; thầy xem tướng
試し本書 THI KIẾN BẢN THƯ đơn hàng (đặt) thử
封印 PHONG ẤN KIẾN BẢN mẫu niêm phong
実際 THỰC TẾ KIẾN BẢN mẫu thực tế
本を BẢN KIẾN xem sách
ご意を伺う Ý KIẾN TỶ,TỨ hỏi ý kiến (của người lớn)
内容 NỘI UNG,DONG KIẾN BẢN Trang giới thiệu chung về nội dung
盗み ĐẠO KIẾN liếc mắt
世界本市 THẾ GIỚI KIẾN BẢN THỊ hội chợ thế giới
暑中舞い THỬ TRUNG KIẾN VŨ sự thăm hỏi bố mẹ, họ hàng trong mùa hè
夢を MỘNG KIẾN mộng mị
暑中 THỬ TRUNG KIẾN VŨ thiệp thăm hỏi trong mùa hè
1 | 2 | 3