1 | 2 | 3 | 4


Từ hán Âm hán việt Nghĩa
殖する SINH THỰC sinh sôi nảy nở; sinh sản
存者 SINH TỒN GIẢ người sống sót
命保険 SINH MỆNH BẢO HIỂM bảo hiểm nhân thọ; bảo hiểm tính mạng;bảo hiểm sinh mạng
れつき SINH tự nhiên; thiên bẩm; bẩm sinh
まれつき SINH tự nhiên; bẩm sinh; vốn có
ける SINH cắm (hoa);tồn tại; sống
SINH sự nguyên chất; nguyên; nguyên xi; thuần khiết; sống; chưa chế biến
SINH TRƯỜNG,TRƯỢNG sự sinh trưởng; sinh trưởng
SINH HOA rau quả; hoa quả tươi
産者 SINH SẢN GIẢ người sản xuất;nhà sản xuất
物約款 SINH VẬT ƯỚC KHOAN điều khoản động vật sống
活方式 SINH HOẠT PHƯƠNG THỨC nếp sống
SINH THỰC sự sinh sôi nảy nở; sự sinh sản
存権 SINH TỒN QUYỀN quyền sinh tồn
命の終わり SINH MỆNH CHUNG trăm tuổi
SINH ra quả
まれた場所 SINH TRƯỜNG SỞ Nơi sinh; nơi chôn rau cắt rốn; quê hương
き返る SINH PHẢN sống lại; tỉnh lại; quay trở lại với sự sống; hồi tỉnh lại; tỉnh; thức tỉnh
SINH LỤC Ghi âm trực tiếp
臭物 SINH XÚ VẬT thức ăn nhà sư không được phép ăn (thịt, cá...)
産用具 SINH SẢN DỤNG CỤ đồ nghề
物学 SINH VẬT HỌC sinh vật học
活廃水 SINH HOẠT PHẾ THỦY nước thải sinh hoạt
死の問題 SINH TỬ VẤN ĐỀ vấn đề sống chết
SINH TỒN sự sinh tồn
SINH MỆNH bản mạng;bản mệnh;sinh mạng;sinh mệnh;tính mạng
り節 SINH TIẾT Cá ngừ mới được luộc và phơi khô qua 1 lần
まれ SINH sự ra đời; nơi sinh; nơi ra đời
き甲斐 SINH GIÁP PHỈ lẽ sống; cuộc sống
野菜 SINH DÃ THÁI rau sống
臭坊主 SINH XÚ PHƯỜNG CHỦ,TRÚ Thầy tu không tuân theo qui định của đạo Phật (ăn những thức ăn bị cấm)
産物 SINH SẢN VẬT sản lượng
物多様性 SINH VẬT ĐA DẠNG TÍNH,TÁNH đa dạng sinh học
活のため SINH HOẠT công ăn việc làm
SINH TỬ sống chết;sự sinh tử; cuộc sống và cái chết
SINH NƯƠNG Gái trinh; phụ nữ trẻ ngây thơ; con gái
SINH NOÃN Trứng tươi; trứng sống
り年 SINH NIÊN Năm được mùa
の魚 SINH NGƯ cá sống
きと SINH SINH sinh động; sống động; tươi tốt; tràn đầy sinh lực; hoạt bát
酔い SINH TÚY Hơi say; chếnh choáng
臭い SINH XÚ có mùi cá; có mùi máu; có mùi thịt sống; có mùi tanh;tanh
産標 SINH SẢN TIÊU chỉ tiêu sản xuất
物化学的酸素要求量 SINH VẬT HÓA HỌC ĐÍCH TOAN TỐ YẾU CẦU LƯỢNG Nhu cầu ô xy sinh hóa
活に充分な SINH HOẠT SUNG PHÂN no ấm;no đủ
欠伸 SINH KHIẾM THÂN Cái ngáp nhẹ; cái ngáp ngắn
SINH KHƯƠNG gừng
半可 SINH BÁN KHẢ sự hời hợt; sự nửa vời; sự không hăng hái; sự thiếu nhiệt tình
やす SINH mọc (râu);trồng cấy; trồng trọt
の茶 SINH TRÀ chè tươi
き物 SINH VẬT vật sống; động vật; sinh vật
返事 SINH PHẢN SỰ Câu trả lời miễn cưỡng; câu trả lời hời hợt; câu trả lời lấy lệ
SINH DỤC sự lớn lên; sự phát triển; phát triển
産施設 SINH SẢN THI,THÍ THIẾT nông trang
物兵器禁止条約 SINH VẬT BINH KHÍ CẤM CHỈ ĐIỀU ƯỚC Công ước Vũ khí Sinh học
活する SINH HOẠT sinh sống; sinh hoạt; sống
SINH NGHIỆP Kế sinh nhai; nghề kiếm sống
SINH ĐÍCH Tường vừa mới sơn, chưa khô
SINH ĐỘNG sinh động
もの SINH Đồ tươi sống
の肉 SINH NHỤC thịt tươi
き残る SINH TÀN tồn tại; sống sót; sinh tồn
返る SINH PHẢN sống lại; tỉnh lại; quay trở lại với sự sống; hồi tỉnh lại; tỉnh; thức tỉnh
聞き SINH VĂN Nghe một cách vô thức; tự nhiên lọt vào tai
産方法 SINH SẢN PHƯƠNG PHÁP phương thức thanh toán
SINH VẬT đồ ăn sống
活が苦しい SINH HOẠT KHỔ chật vật
SINH MỘC Cây xanh; gỗ tươi
SINH VIÊN bờ giậu; giậu; dậu
SINH TIỀN khi còn sống; trong suốt một đời người
SINH sanh;sinh; đẻ; gây ra; dẫn đến; sinh ra
の情報 SINH TÌNH BÁO Thông tin trực tiếp; thông tin thô
き方 SINH PHƯƠNG cách sống; kiểu sống; phong cách sống;cách sống; kiểu sống; phong sách sống
SINH THÂN Cơ thể còn sống
SINH CHỈ giấy không kích cỡ
産方式 SINH SẢN PHƯƠNG THỨC phương thức xản xuất
SINH VẬT sinh vật
活が特別困難な子供、または社会悪の対象となる者 SINH HOẠT ĐẶC BIỆT KHỐN NẠN,NAN TỬ,TÝ CUNG XÃ HỘI ÁC ĐỐI TƯỢNG GIẢ Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội
放送 SINH PHÓNG TỐNG Truyền hình trực tiếp
地を裁断する SINH ĐỊA TÀI ĐOÀN,ĐOẠN rọc vải
兵法 SINH BINH PHÁP Chiến thuật chưa đầy đủ; binh pháp chưa thành thạo
み出す SINH XUẤT phát minh ra; sinh ra; tạo ra; sáng tạo ra; sản sinh ra; nghĩ ra; đưa ra;sinh sản ra; sinh ra; đẻ; đẻ ra
ぬるい SINH âm ấm; mềm mỏng
きる SINH sinh sống;sống; tồn tại
きの筋 TRƯỜNG,TRƯỢNG SINH CÂN họ tộc thọ lâu
ĐẢN SINH sự ra đời
DÂN SINH dân sinh
NHIẾP SINH sự vệ sinh; sự giữ gìn sức khoẻ
意気 TIỂU SINH Ý KHÍ trơ tráo; sự trơ tráo; tự kiêu; tự kiêu tự đại; kiêu căng; tự phụ; tinh vi; tinh tướng; kiêu ngạo; tự cao tự đại
する TẢ SINH tả thực; miêu tả
NHẤT SINH cả đời; suốt đời; một đời; cuộc đời
TRƯỜNG,TRƯỢNG SINH sự sống lâu; sự trường thọ
CỔ SINH VẬT cổ sinh vật
TẢ SINH vẽ phác
TRƯỜNG,TRƯỢNG SINH Sự sống lâu;thọ
VỆ SINH BỘ bộ y tế
物質 KHÁNG SINH VẬT CHẤT thuốc kháng sinh; chất kháng sinh
LIÊU SINH học sinh nội trú;nội trú
TÁI SINH SẢN tái sản xuất
KIM SINH Cuộc sống này; thế giới này
1 | 2 | 3 | 4