1 | 2 | 3 | 4


Từ hán Âm hán việt Nghĩa
ビール SINH Bia tươi
まれ付き SINH PHÓ tự nhiên; thiên bẩm; bẩm sinh; trời phú
け花 SINH HOA nghệ thuật cắm hoa
い立ち SINH LẬP sự nuôi nấng dạy dỗ; lớn lên; lớn khôn; khôn lớn;tiểu sử cá nhân
SINH NGƯ Cá tươi; cá sống
SINH DƯỢC thuốc thảo dược
産資材 SINH SẢN TƯ TÀI tư liệu sản xuất
理学者 SINH LÝ HỌC GIẢ nhà sinh lý học
活費 SINH HOẠT PHÍ sinh hoạt phí
殺し SINH SÁT Hấp hối; ngắc ngoải
干し SINH CAN Âm ẩm; chưa khô hẳn
命力 SINH MỆNH LỰC sinh khí;sinh lực;sức sống
ビール SINH bia hơi
まれる SINH đản sinh;được sinh ra; sinh ra;lọt lòng;ra đời;sanh
け捕り SINH BỘ,BỔ sự bắt sống
~ SINH ...tươi
SINH THỦ Đầu mới bị chặt
菓子 SINH QUẢ TỬ,TÝ kẹo Nhật
産費 SINH SẢN PHÍ chi phí sản xuất
SINH LÝ sinh lý
活水準 SINH HOẠT THỦY CHUẨN mức sinh hoạt;mức sống
殖器 SINH THỰC KHÍ cơ quan sinh dục
学問 SINH HỌC VẤN Kiến thức chưa đầy đủ; kiến thức còn nông cạn
命保険料 SINH MỆNH BẢO HIỂM LIỆU tiền bảo hiểm sinh mệnh
ゴム SINH cao su đúc
まれの良い SINH LƯƠNG thuộc dòng quý tộc; được sinh nơi cao quý; con nhà dòng dõi
け垣 SINH VIÊN hàng rào
SINH bã (bia);sống; chưa chế biến
SINH LINH sinh linh
茹で SINH NHƯ,NHỰ Chưa đun sôi kĩ
産者証明書 SINH SẢN GIẢ CHỨNG MINH THƯ giấy chứng nhận của người sản xuất
物貨物 SINH VẬT HÓA VẬT hàng động vật sống
活条件 SINH HOẠT ĐIỀU KIỆN sinh nhai
殖する SINH THỰC sinh sôi nảy nở; sinh sản
存者 SINH TỒN GIẢ người sống sót
命保険 SINH MỆNH BẢO HIỂM bảo hiểm nhân thọ; bảo hiểm tính mạng;bảo hiểm sinh mạng
れつき SINH tự nhiên; thiên bẩm; bẩm sinh
まれつき SINH tự nhiên; bẩm sinh; vốn có
ける SINH cắm (hoa);tồn tại; sống
SINH sự nguyên chất; nguyên; nguyên xi; thuần khiết; sống; chưa chế biến
SINH TRƯỜNG,TRƯỢNG sự sinh trưởng; sinh trưởng
SINH HOA rau quả; hoa quả tươi
産者 SINH SẢN GIẢ người sản xuất;nhà sản xuất
物約款 SINH VẬT ƯỚC KHOAN điều khoản động vật sống
活方式 SINH HOẠT PHƯƠNG THỨC nếp sống
SINH THỰC sự sinh sôi nảy nở; sự sinh sản
存権 SINH TỒN QUYỀN quyền sinh tồn
命の終わり SINH MỆNH CHUNG trăm tuổi
SINH ra quả
まれた場所 SINH TRƯỜNG SỞ Nơi sinh; nơi chôn rau cắt rốn; quê hương
き返る SINH PHẢN sống lại; tỉnh lại; quay trở lại với sự sống; hồi tỉnh lại; tỉnh; thức tỉnh
SINH LỤC Ghi âm trực tiếp
臭物 SINH XÚ VẬT thức ăn nhà sư không được phép ăn (thịt, cá...)
産用具 SINH SẢN DỤNG CỤ đồ nghề
物学 SINH VẬT HỌC sinh vật học
活廃水 SINH HOẠT PHẾ THỦY nước thải sinh hoạt
死の問題 SINH TỬ VẤN ĐỀ vấn đề sống chết
SINH TỒN sự sinh tồn
SINH MỆNH bản mạng;bản mệnh;sinh mạng;sinh mệnh;tính mạng
り節 SINH TIẾT Cá ngừ mới được luộc và phơi khô qua 1 lần
まれ SINH sự ra đời; nơi sinh; nơi ra đời
き甲斐 SINH GIÁP PHỈ lẽ sống; cuộc sống
野菜 SINH DÃ THÁI rau sống
臭坊主 SINH XÚ PHƯỜNG CHỦ,TRÚ Thầy tu không tuân theo qui định của đạo Phật (ăn những thức ăn bị cấm)
産物 SINH SẢN VẬT sản lượng
物多様性 SINH VẬT ĐA DẠNG TÍNH,TÁNH đa dạng sinh học
活のため SINH HOẠT công ăn việc làm
SINH TỬ sống chết;sự sinh tử; cuộc sống và cái chết
SINH NƯƠNG Gái trinh; phụ nữ trẻ ngây thơ; con gái
SINH NOÃN Trứng tươi; trứng sống
り年 SINH NIÊN Năm được mùa
の魚 SINH NGƯ cá sống
きと SINH SINH sinh động; sống động; tươi tốt; tràn đầy sinh lực; hoạt bát
酔い SINH TÚY Hơi say; chếnh choáng
臭い SINH XÚ có mùi cá; có mùi máu; có mùi thịt sống; có mùi tanh;tanh
産標 SINH SẢN TIÊU chỉ tiêu sản xuất
物化学的酸素要求量 SINH VẬT HÓA HỌC ĐÍCH TOAN TỐ YẾU CẦU LƯỢNG Nhu cầu ô xy sinh hóa
活に充分な SINH HOẠT SUNG PHÂN no ấm;no đủ
欠伸 SINH KHIẾM THÂN Cái ngáp nhẹ; cái ngáp ngắn
SINH KHƯƠNG gừng
半可 SINH BÁN KHẢ sự hời hợt; sự nửa vời; sự không hăng hái; sự thiếu nhiệt tình
やす SINH mọc (râu);trồng cấy; trồng trọt
の茶 SINH TRÀ chè tươi
き物 SINH VẬT vật sống; động vật; sinh vật
ĐẢN SINH NHẬT ngày sinh;ngày sinh nhật
TẤT SINH Cả cuộc đời
する VÃNG SINH chết; ra đi; lên đường theo Tổ tiên
のノート HỌC SINH vở học sinh
HẬU SINH y tế; phúc lợi công cộng
XUẤT SINH sự sinh đẻ
TIÊN SINH giáo viên; giảng viên; thầy;ông giáo;ông thầy;thầy giáo;tiên sinh
懸命勉強する NHẤT SINH HUYỀN MỆNH MIỄN CƯỜNG chăm học;gắng học
する ĐẢN SINH đản sinh
SÚC SINH Đồ súc sinh!; Đồ khỉ!;kẻ vũ phu; kẻ cục súc; kẻ côn đồ;súc sinh
する PHÁI SINH phát sinh; phái sinh
活方式 TÂN SINH HOẠT PHƯƠNG THỨC nếp sống mới
VÃNG SINH sự ra đi (chết)
HỌC SINH sinh viên; học sinh
BÁN SINH nửa đời
XUẤT SINH sự sinh đẻ
1 | 2 | 3 | 4