1 | 2 | 3


Từ hán Âm hán việt Nghĩa
THIÊN MỆNH định mệnh;thiên mệnh
体写真術 THIÊN THỂ TẢ CHÂN THUẬT kỹ thuật chụp ảnh thiên thể
主教 THIÊN CHỦ,TRÚ GIÁO Đạo thiên chúa; Thiên chúa giáo
と地 THIÊN ĐỊA thiên địa
頂距離 THIÊN ĐỈNH,ĐINH CỰ LY Khoảng cách cực điểm
辺に THIÊN BIẾN cao vút trên bầu trời
THIÊN HOA hoa tuyết
秤座 THIÊN XỨNG TỌA cung Thiên Bình
皇誕生日 THIÊN HOÀNG ĐẢN SINH NHẬT Ngày sinh của Nhật hoàng
狼星 THIÊN LANG TINH Sao Thiên Lang
THIÊN NHIÊN thiên nhiên
気図 THIÊN KHÍ ĐỒ bản đồ thời tiết
THIÊN NHẬT Mặt trời; ánh sáng mặt trời
THIÊN TÂM ý trời; thiên đỉnh
THIÊN NGOẠI nơi xa xôi
THIÊN HẬU thiên hậu
体写真 THIÊN THỂ TẢ CHÂN ảnh thiên thể
THIÊN CHỦ,TRÚ Chúa Trời; Ngọc Hoàng thượng đế;thiên chúa
つゆ THIÊN nước xốt cho tempura
頂点 THIÊN ĐỈNH,ĐINH ĐIỂM Cực điểm
THIÊN BIẾN da đầu;đỉnh; ngọn; chỏm
THIÊN SẮC màu trời
THIÊN XỨNG cái cân đứng;cân thiên bình
皇杯 THIÊN HOÀNG BÔI cúp thưởng của Thiên hoàng
狗風 THIÊN CẨU PHONG Cơn lốc thình lình
災に被災する THIÊN TAI BỊ TAI Bị thiệt hại do thiên tai
気具合 THIÊN KHÍ CỤ HỢP điều kiện thời tiết
文家 THIÊN VĂN GIA Nhà thiên văn học
THIÊN PHỦ đất đai phì nhiêu
変地異 THIÊN BIẾN ĐỊA DỊ Tai họa thiên nhiên; đại hồng thủy
台宗 THIÊN ĐÀI TÔN,TÔNG giáo phái Tendai (Phật giáo)
THIÊN THỂ thiên thể;tinh cầu
THIÊN DỮ,DỰ Của trời cho; của thiên phú; quà của Thượng đế
から降りる THIÊN GIÁNG,HÀNG từ trên trời rơi xuống
THIÊN ĐỈNH,ĐINH thiên đỉnh
THIÊN TRỤC Trục thiên cầu
THIÊN CHỨC thiên chức
THIÊN PHÚC thiên phúc
皇旗 THIÊN HOÀNG KỲ lá cờ của vua
狗話 THIÊN CẨU THOẠI Câu chuyện khoác lác
THIÊN TAI thiên tai
気予報 THIÊN KHÍ DỰ BÁO dự báo thời tiết
文学者 THIÊN VĂN HỌC GIẢ Nhà thiên văn học
THIÊN ĐỂ Điểm thấp nhất
THIÊN THANH Tiếng nói từ thiên đường; giọng nói từ trời cao
THIÊN ĐÀI giáo phái nhà Phật
THIÊN HỮU trời giúp
下無比 THIÊN HẠ VÔ,MÔ TỶ thiên hạ vô song; thiên hạ độc nhất vô nhị
THIÊN khoảng trời;trời
THIÊN LÔI Sấm
THIÊN CHẤT tài năng thiên phú
THIÊN THÍNH trí tuệ của vua
神髭 THIÊN THẦN TÌ chòm râu dê
皇崇拝 THIÊN HOÀNG SÙNG BÀI sự tôn sùng hoàng đế
THIÊN CẨU người khoác lác;yêu tinh mũi dài
THIÊN HỎA cháy do sấm chớp gây ra;lò
気がいい THIÊN KHÍ trời đẹp
文学 THIÊN VĂN HỌC thiên văn học
THIÊN MẠC màn; trại; lều
壌無窮 THIÊN NHƯỠNG VÔ,MÔ CÙNG bất diệt như trời đất; trường tồn như trời đất
THIÊN TRỢ trời giúp
THIÊN VỊ ngôi hoàng đế
下無双 THIÊN HẠ VÔ,MÔ SONG thiên hạ vô song; thiên hạ độc nhất vô nhị
THIÊN TẾ Chân trời
賦人権 THIÊN PHÙ NHÂN QUYỀN quyền tự nhiên của con người
罰覿面 THIÊN PHẠT ĐỊCH DIỆN sự quả báo
神地祇 THIÊN THẦN ĐỊA KÌ,CHI các thần ở trên trời và trái đất; thiên tiên và địa tiên
皇家 THIÊN HOÀNG GIA hoàng gia
照皇大神 THIÊN CHIẾU HOÀNG ĐẠI THẦN nữ thần Mặt trời
THIÊN HÁN dải Ngân hà; dải thiên hà
THIÊN KHÍ thời tiết
文台 THIÊN VĂN ĐÀI đài thiên văn
THIÊN ĐẾ Thượng Đế
THIÊN NHƯỠNG Thiên đàng và mặt đất
THIÊN TẮC luật Trời
THIÊN NHÂN thiên nhiên và con người; Chúa Trời và con người; người Trời
下取り THIÊN HẠ THỦ sự cai trị toàn bộ đất nước
THIÊN HIỂM chỗ dốc nguy hiểm
THIÊN PHÙ sự thiên phú
THIÊN PHẠT việc trời phạt
神地祇 THIÊN THẦN ĐỊA KÌ,CHI các thần ở trên trời và trái đất; thiên tiên và địa tiên
THIÊN HOÀNG hoàng đế;thiên hoàng;vua
然資源保護論者 THIÊN NHIÊN TƯ NGUYÊN BẢO HỘ LUẬN GIẢ Người bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
THIÊN TRẮC Sự quan sát thiên văn
THIÊN CƠ,KY thiên cơ; ý Trời
THIÊN VĂN thiên văn;Thiên văn học
THIÊN HIỂM sự bảo vệ tự nhiên
THIÊN ĐƯỜNG Thiên đường
刑病 THIÊN HÌNH BỆNH,BỊNH Bệnh hủi; bệnh phong; bệnh cùi hủi
THIÊN NHÂN thiên nhiên và con người; Chúa Trời và con người; người Trời
下一 THIÊN HẠ NHẤT Thứ duy nhất; thứ độc nhất vô nhị trong thiên hạ
長節 THIÊN TRƯỜNG,TRƯỢNG TIẾT Ngày sinh của Nhật hoàng
THIÊN TỨ sự ban thưởng của vua
THIÊN VÕNG lưới trời
THIÊN THẦN thiên thần
産物 THIÊN SẢN VẬT sản phẩm tự nhiên
然資源 THIÊN NHIÊN TƯ NGUYÊN tài nguyên thiên nhiên
THIÊN NHAI đường chân trời;miền đất xa xôi
THIÊN CỰC thiên cực
THIÊN ĐỊCH Thiên địch
1 | 2 | 3