1 | 2 | 3


Từ hán Âm hán việt Nghĩa
NỘI BÁO Thông báo bí mật; tin nội báo
NỘI HƯỚNG sự hướng về nội tâm
NỘI PHÂN Bí mật
NỘI bên trong; ở giữa;trong;trong khoảng thời gian; nhân lúc
閣法制局 NỘI CÁC PHÁP CHẾ CỤC,CUỘC Cục pháp chế của nội các
通者 NỘI THÔNG GIẢ Kẻ phản bội
NỘI LÃM Việc xem xét một cách bí mật; việc xem xét một cách không chính thức
耳炎 NỘI NHĨ VIÊM Viêm màng nhĩ
NỘI THỊ Thông báo không chính thức
燃機関 NỘI NHIÊN CƠ,KY QUAN động cơ đốt trong
斜視 NỘI TÀ THỊ Tật lác mắt; mắt lé
NỘI HOẠN Các vấn đề nội bộ
容物 NỘI UNG,DONG VẬT Dung tích (của dạ dày)
地米 NỘI ĐỊA MỄ Gạo nội địa; gạo sản xuất trong nước
NỘI KHẨU cửa sau
出血 NỘI XUẤT HUYẾT sự chảy máu trong
閣改造 NỘI CÁC CẢI TẠO,THÁO cuộc cải cách nội các
NỘI THÔNG Sự thông đồng (với kẻ thù)
視鏡 NỘI THỊ KÍNH đèn nội soi
NỘI NHĨ Màng nhĩ
省する NỘI TỈNH giác ngộ
火艇 NỘI HỎA ĐĨNH Xuồng chạy bằng động cơ đốt trong
政干渉 NỘI CHÍNH,CHÁNH CAN THIỆP Sự can thiệp vào công việc nội bộ (của nước khác)
応者 NỘI ỨNG GIẢ nội ứng
容未詳条項 NỘI UNG,DONG VỊ,MÙI TƯỜNG ĐIỀU HẠNG điều khoản không biết bên trong bao bì
NỘI ĐỊA Nội địa; trong nước
反足 NỘI PHẢN TÚC chân có tật bẩm sinh
NỘI NỘI Bên trong; bí mật; riêng tư; không chính thức
閣官房長官 NỘI CÁC QUAN PHÒNG TRƯỜNG,TRƯỢNG QUAN Chánh văn phòng nội các
NỘI NGHỊ Hội nghị bí mật; cuộc thảo luận riêng tư
NỘI QUY Nội qui riêng; qui định riêng
罰的 NỘI PHẠT ĐÍCH sự tự trừng phạt; sự tự kiểm điểm; sự tự xem xét bản thân
NỘI TỈNH sự tự giác ngộ
NỘI CẢNG khu vực trong cảng
政不干渉 NỘI CHÍNH,CHÁNH BẤT CAN THIỆP Không can thiệp vào công việc nội bộ (của nước khác)
NỘI ỨNG Sự thông đồng với kẻ địch; sự phản bội; sự nội ứng
容の正当性 NỘI UNG,DONG CHÍNH ĐƯƠNG TÍNH,TÁNH Tính chính xác của nội dung
在性 NỘI TẠI TÍNH,TÁNH Tính cố hữu
反脚 NỘI PHẢN CƯỚC Chân vòng kiềng
NỘI ĐIỂN Kinh Phật giáo
鮮人 NỘI TIÊN NHÂN người Nhật Bản và người Triều Tiên
NỘI CÁC nội các
NỘI YẾT Cuộc gặp mặt không chính thức với người cấp trên
NỘI KIẾN Việc kiểm tra bên trong; việc khám xét sơ bộ
縁の妻 NỘI DUYÊN THÊ Người vợ không chính thức
NỘI TƯƠNG,TƯỚNG Bộ trưởng bộ Nội Vụ
NỘI TẾ Giải quyết nội bộ (không đưa ra tòa án)
NỘI CHÍNH,CHÁNH nội chính;nội chính (nội chánh)
NỘI TÂM nội tâm; đáy lòng;trong lòng
NỘI UNG,DONG nội dung
NỘI TẠI Nội tại; tồn tại bên trong; cố hữu
NỘI BAO Sự bao hàm; sự nội hàm
NỘI NGHI bà nhà; chị nhà; phu nhân
NỘI HẠNG số hạng trong tỷ lệ thức (toán)
野手 NỘI DÃ THỦ người đứng chặn bóng ở trong sân (bóng chày)
NỘI NẶC sự hứa không chính thức
NỘI TRANG bao bì trong;Nội thất (nhà cửa)
NỘI TUYẾN nội tuyến
NỘI BỈ Màng trong; vỏ trong (của cây)
NỘI HẢI Vịnh
NỘI CÔNG Bệnh bên trong cơ thể (không thể hiện triệu chứng ra bên ngoài)
NỘI KHINH Đường kính trong
NỘI YẾN bữa tiệc giữa những người thân trong cung điện
NỘI ÁP Sức ép bên trong; áp lực bên trong
務部 NỘI VỤ BỘ bộ nội vụ
NỘI THƯƠNG Vết thương bên trong
面描写 NỘI DIỆN MIÊU TẢ sự miêu tả nội tâm
野席 NỘI DÃ TỊCH ghế cho khán giả ở phía gôn số 1 và gôn số 3 (bóng chày)
NỘI ĐÀM Cuộc thảo luận riêng tư
蔵する怒り NỘI TÀNG NỘ oan khuất
緒話 NỘI TỰ THOẠI Cuộc nói chuyện bí mật
的生活 NỘI ĐÍCH SINH HOẠT Cuộc sống nội tâm; cuộc sống tinh thần
NỘI HẢI vịnh; eo biển
接円 NỘI TIẾP VIÊN Đường tròn nội tiếp
NỘI ĐÌNH Khuê phòng (của vua chúa)
NỘI THẤT bà nhà; chị nhà; phu nhân
国郵便 NỘI QUỐC BƯU TIỆN Thư tín trong nước
務省 NỘI VỤ TỈNH bộ nội vụ
NỘI TRÁI Hối phiếu trong nước
NỘI DIỆN bề trong;mặt trong
野安打 NỘI DÃ AN,YÊN ĐẢ Cú đánh mà bóng vẫn ở trong sân (bóng chày)
証話 NỘI CHỨNG THOẠI Cuộc nói chuyện bí mật; nói thầm
NỘI TÀNG sự lắp đặt bên trong
緒事 NỘI TỰ SỰ Chuyện bí mật; điều bí mật
的根拠 NỘI ĐÍCH CĂN CỨ Cơ sở bên trong; căn cứ bên trong
NỘI TRI chính trị trong nước
NỘI TIẾP Nội tiếp (toán học)
NỘI ĐÌNH Sân bên trong; sân trong
NỘI ĐỊNH Quyết định không chính thức
国産 NỘI QUỐC SẢN Sản xuất trong nước
務大臣 NỘI VỤ ĐẠI THẦN Bộ trưởng Bộ Nội Vụ
NỘI TRINH việc điều tra bí mật
NỘI NHU Nhu cầu nội địa
NỘI DÃ khu vực trong gôn (bóng chày)
証事 NỘI CHỨNG SỰ Chuyện bí mật
NỘI MÔNG Nội Mông (Mông Cổ)
NỘI TỰ cuộc sống gia đình;riêng tư
NỘI ĐÍCH (thuộc) bên trong
NỘI TRI Vấn đề chính trị trong nước
NỘI THÁM Sự điều tra bí mật
1 | 2 | 3