1 | 2 | 3


Từ hán Âm hán việt Nghĩa
弦琴 NHỊ HUYỀN CẦM Đàn koto hai dây; nhị huyền cầm
国間協定 NHỊ QUỐC GIAN HIỆP ĐỊNH hiệp định hai bên
NHỊ THẬP Hai mươi
人前 NHỊ NHÂN TIỀN cho hai người (suất ăn)
の膳 NHỊ THIỆN Món ăn phụ (được đưa ra tiếp theo món chính)
階屋 NHỊ GIAI ỐC Nhà hai tầng
重結合 NHỊ TRỌNG,TRÙNG KẾT HỢP Liên kết đôi (hóa học)
重保険 NHỊ TRỌNG,TRÙNG BẢO HIỂM bảo hiểm kép
進も三進も行かない NHỊ TIẾN,TẤN TAM TIẾN,TẤN HÀNH,HÀNG bị dồn vào góc; không còn cách nào
色刷り NHỊ SẮC LOÁT Kiểu in chỉ với 2 màu; sự in hai màu
NHỊ ĐĂNG Tầng lớp thứ 2; đẳng cấp thứ 2
段ベッド NHỊ ĐOẠN Giường hai tầng
本棒 NHỊ BẢN BỔNG Anh ngốc; xỏ mũi người chồng; người hay than vãn
度目 NHỊ ĐỘ MỤC Lần thứ 2
NHỊ HỒI Hai lần
NHỊ CÁT hai phần trăm
人前 NHỊ NHÂN TIỀN cho hai người (suất ăn)
の矢 NHỊ THỈ Mũi tên thứ 2
階家 NHỊ GIAI GIA Nhà hai tầng
重窓 NHỊ TRỌNG,TRÙNG SONG cửa sổ đôi
重価格制度 NHỊ TRỌNG,TRÙNG GIÁ CÁCH CHẾ ĐỘ chế độ hai giá
NHỊ TIẾN,TẤN Nhị phân
NHỊ SẮC hai sắc; hai màu gốc
NHỊ TRƯỚC Về đích ở vị trí thứ 2 (á quân)
次記憶 NHỊ THỨ KÝ ỨC bộ nhớ thứ cấp
期制 NHỊ KỲ CHẾ Chế độ 2 nhiệm kỳ
度添い NHỊ ĐỘ THIÊM Vợ lẽ; vợ nhỏ; vợ bé
NHỊ QUÂN Hai người chủ
分木 NHỊ PHÂN MỘC cây nhị phân
人三脚 NHỊ NHÂN TAM CƯỚC trò chơi chạy thi, trong đó 2 người bị buộc một chân vào với nhau, chỉ chạy bằng 3 chân
の次 NHỊ THỨ Thứ 2; thứ yếu
NHỊ GIAI tầng hai
重税 NHỊ TRỌNG,TRÙNG THUẾ thuế đánh hai lần
重価格制 NHỊ TRỌNG,TRÙNG GIÁ CÁCH CHẾ Chế độ áp dụng hai loại giá cả cho một mặt hàng;chế độ hai giá
週間 NHỊ CHU GIAN 2 tuần; nửa tháng
股をかける NHỊ CỔ bắt cá hai tay
NHỊ TƯƠNG,TƯỚNG Hai pha (vật lý)
次方程式 NHỊ THỨ PHƯƠNG TRÌNH THỨC Phương trình bậc hai
期作 NHỊ KỲ TÁC hai vụ mùa trong năm (vụ xuân và vụ thu)
度手間 NHỊ ĐỘ THỦ GIAN Sự mất công mất sức gấp hai lần
号さん NHỊ HIỆU Vợ lẽ
NHỊ PHÂN Chia đôi; sự chia đôi
人で飲む NHỊ NHÂN ẨM đối ẩm
の句が出ぬ NHỊ CÚ XUẤT Không nói nên lời (do ngạc nhiên, bối rối)
院制度 NHỊ VIỆN CHẾ ĐỘ Chế độ chính trị 2 viện (Thượng viện và Hạ viện)
重瞼 NHỊ TRỌNG,TRÙNG KIỂM hai mí
重人格 NHỊ TRỌNG,TRÙNG NHÂN CÁCH Việc một người mang hai tính cách hoàn toàn khác nhau
NHỊ THÔNG 2 bức (thư)
者選一法 NHỊ GIẢ TUYỂN NHẤT PHÁP Phương pháp lựa chọn một trong hai
百十日 NHỊ BÁCH THẬP NHẬT Ngày thứ 210
次元 NHỊ THỨ NGUYÊN hai chiều
NHỊ KỲ hai nhiệm kỳ; hai vụ mùa trong năm (vụ xuân và vụ thu); thi lần thứ hai
度手間 NHỊ ĐỘ THỦ GIAN Sự mất công mất sức gấp hai lần
NHỊ HIỆU Vợ lẽ; nàng hầu; thiếp (thê thiếp)
刀流 NHỊ ĐAO LƯU kỹ thuật cầm kiếm trên cả 2 tay (trong kiếm đạo); người thích cả đồ ngọt (kẹo v.v..) lẫn đồ cay (rượu v.v....)
人で行く NHỊ NHÂN HÀNH,HÀNG cặp kè
の丸 NHỊ HOÀN Thành lũy bao quanh thành (lâu đài)
院制 NHỊ VIỆN CHẾ Chế độ chính trị 2 viện (Thượng viện và Hạ viện)
重焦点 NHỊ TRỌNG,TRÙNG TIÊU ĐIỂM hai tiêu điểm; hai tròng (kính)
重まぶた NHỊ TRỌNG,TRÙNG mắt hai mí
輪車 NHỊ LUÂN XA Xe hai bánh (xe đạp, xe máy ...)
者選一 NHỊ GIẢ TUYỂN NHẤT Việc phải lựa chọn một trong hai
NHỊ BÁCH Hai trăm
次会 NHỊ THỨ HỘI bữa tiệc thứ 2 (sau khi kết thúc bữa tiệc thứ nhất, chuyển sang chỗ khác để tổ chức bữa tiệc thứ 2)
NHỊ NGUYỆT tháng hai
度咲き NHỊ ĐỘ TIÊU Hoa nở một năm 2 lần (vào mùa xuân và mùa thu)
原子分子 NHỊ NGUYÊN TỬ,TÝ PHÂN TỬ,TÝ Phân tử có hai nguyên tử
六時中 NHỊ LỘC THỜI TRUNG Đêm và ngày; tất cả thời gian
NHỊ NHÂN hai người
つ繭 NHỊ KIỂN tổ kén đôi
NHỊ THỰC Hai bữa ăn (một ngày)
NHỊ VIỆN lưỡng viện;Nhị viện (Thượng viện và Hạ viện)
重母音 NHỊ TRỌNG,TRÙNG MẪU ÂM Nguyên âm đôi; nhị trùng âm
NHỊ TRỌNG,TRÙNG sự trùng nhau
NHỊ LUÂN hai bánh xe; hai cánh hoa
者択一 NHỊ GIẢ TRẠCH NHẤT sự chọn để thay thế;sự chọn một trong hai
番線 NHỊ PHIÊN TUYẾN tuyến số hai
NHỊ THỨ thứ yếu; thứ cấp
NHỊ CANH Canh 2
度刈り NHỊ ĐỘ NGẢI Việc thu hoạch một năm 2 lần
原子 NHỊ NGUYÊN TỬ,TÝ Có hai nguyên tử
NHỊ BÁT ngày mười sáu;số mười sáu;tuổi mười sáu (tuổi thiếu nữ)
NHỊ NHÂN Hai người
つ割り NHỊ CÁT sự cắt đôi; sự chia hai
NHỊ THỰC Hai bữa ăn (một ngày)
針ミシン NHỊ CHÂM máy khâu hai kim
重橋 NHỊ TRỌNG,TRÙNG KIỀU Cầu đôi (thường có ở cửa chính cung điện)
NHỊ TRỌNG,TRÙNG sự trùng nhau
軒建て NHỊ HIÊN KIẾN Nhà cho 2 hộ ở
NHỊ GIẢ hai người
番目 NHỊ PHIÊN MỤC số thứ hai
槽式 NHỊ TÀO THỨC máy rửa kiểu hai bể
NHỊ NHẬT ngày mùng hai
NHỊ ĐỘ 2 lần; 2 độ
卵性双生児 NHỊ NOÃN TÍNH,TÁNH SONG SINH NHI Sinh đôi khác trứng
元論 NHỊ NGUYÊN LUẬN Thuyết nhị nguyên (triết học)
交替制労働 NHỊ GIAO THẾ CHẾ LAO ĐỘNG Chế độ lao động 2 ca
NHỊ hai
頭筋 NHỊ ĐẦU CÂN Cơ hai đầu
重顎 NHỊ TRỌNG,TRÙNG NGẠC Cằm chẻ đôi
1 | 2 | 3