1 | 2 | 3


Từ hán Âm hán việt Nghĩa
不足 LƯỢNG MỤC BẤT TÚC giao thiếu
PHIÊN MỤC số thứ tự
THƯƠNG MỤC mặt hàng
出度い MỤC XUẤT ĐỘ sự kiện trọng đại; tin vui; chuyện đáng chúc mừng
も振らず HIẾP MỤC CHẤN,CHÂN toàn tâm toàn ý
MIÊU MỤC THẠCH đá mặt mèo; tấm phản quang trên đường
DỊCH MỤC trách nhiệm; công việc; nhiệm vụ
XUẤT MỤC KIM cá vàng mắt lồi
に掛かる MỤC QUẢI gặp gỡ; đương đầu
NHĨ MỤC sự chú ý; sự để ý;sự nhìn và nghe;trợ thủ; tai mắt (của ai)
MIÊU MỤC THẠCH đá mắt mèo; tấm phản quang trên đường
PHẨM MỤC BIỂU danh mục
XUẤT MỤC mắt lồi
にかかる MỤC gặp gỡ; đương đầu
PHẨM MỤC bản kê;mặt hàng
PHÙNG MỤC mũi kim; đường chỉ
PHIẾN MỤC chột mắt;một mắt; sự chột mắt
BÌNH MỤC cá bơn
輸入 DANH MỤC THÂU NHẬP nhập khẩu tượng trưng
BÀN MỤC con mắt của người ngoài cuộc
BỐ MỤC Kết cấu của vải (độ dày, mỏng của vải)
社員 DANH MỤC XÃ VIÊN hội viên danh dự
NHÂN MỤC sự chú ý của công chúng; sự quan tâm theo dõi của công chúng
MANH MỤC đui mù
TẢ MỤC mắt trái
値段 DANH MỤC TRỊ ĐOẠN giá danh nghĩa
MANH MỤC mù mắt;sự mù mắt
CƯƠNG MỤC người ngoài cuộc
価格 DANH MỤC GIÁ CÁCH giá danh nghĩa;giá trị danh nghĩa
二人 NHỊ NHÂN MỤC người thứ hai
吊り ĐIẾU MỤC mắt xếch
財産録を作る TÀI SẢN MỤC LỤC TÁC kiểm kê
窮極 CÙNG CỰC MỤC ĐÍCH mục đích cuối cùng; mục đích cao nhất
お題 ĐỀ MỤC lễ cầu nguyện; buổi cầu kinh
見た KIẾN MỤC vẻ bề ngoài; dáng vẻ; bề ngoài
積荷 TÍCH HÀ MỤC LỤC danh muc hàng xếp
日の NHẬT MỤC Ánh sáng mặt trời
効き HIỆU MỤC hiệu quả; ảnh hưởng; hậu quả
裂け LIỆT MỤC đường nứt; vết nứt
攣り LUYÊN,LUYẾN MỤC mắt xếch
割れ CÁT MỤC vết nứt; khe hở;
蛇の XÀ MỤC cái ô giấy;cửa sổ tròn (ở tàu thủy);hình tròn to;hồng tâm
控え KHỐNG MỤC đạm bạc;sự vừa phải; sự điều độ; sự vừa đủ; sự đúng mực;vừa phải; điều độ
図書 ĐỒ THƯ MỤC LỤC danh mục sách
利き LỢI MỤC ảnh hưởng; hiệu quả vượt trội
船荷 THUYỀN HÀ MỤC LỤC bản kê hàng trong khoang
憂き ƯU MỤC sự gian khổ; sự khốn khó; sự đau đớn; sự khổ sở; nỗi bất hạnh
分け PHÂN MỤC ranh giới; đường ngôi tóc
一丁 NHẤT ĐINH MỤC khu phố 1
出鱈 XUẤT TUYẾT MỤC cái linh tinh; cái tạp nhạp; sự bừa bãi; sự lung tung;linh tinh; tạp nhạp; bừa bãi; lung tung
一つ小僧 NHẤT MỤC TIỂU TĂNG yêu tinh độc nhãn
商品 THƯƠNG PHẨM MỤC LỤC bảng kê hàng
一つ NHẤT MỤC Quái vật một mắt
破れ PHÁ MỤC chỗ rách; vết rách; kẽ hở
引け DẪN MỤC nhược điểm; tính tự ty
真面 CHÂN DIỆN MỤC đàng hoàng;đứng đắn;nghiêm trang
猫の MIÊU MỤC sự hay thay đổi; sự không kiên định
真面 CHÂN DIỆN MỤC chăm chỉ; cần mẫn;sự chăm chỉ; cần mẫn; nghiêm túc
縫い PHÙNG MỤC mũi kim; đường chỉ
ひと MỤC cái nhìn lướt qua; cái nhìn thoáng qua
綴じ CHUẾ,CHUYẾT,XUYẾT MỤC đường nối giữa hai mép vải
流行 LƯU HÀNH,HÀNG MỤC Bệnh viêm kết mạc
二番 NHỊ PHIÊN MỤC số thứ hai
流し LƯU MỤC Cái liếc mắt
二度 NHỊ ĐỘ MỤC Lần thứ 2
ざっとを通す MỤC THÔNG xem qua
資本項〔収支バランス) TƯ BẢN HẠNG MỤC THU,THÂU CHI hạng mục tư bản (cán cân thanh toán)
さっとを通す MỤC THÔNG liếc nhìn
第二番 ĐỆ NHỊ PHIÊN MỤC thứ nhì
大きくを開く ĐẠI MỤC KHAI chố mắt
ことを的にしている MỤC ĐÍCH với mục đích là; với mục đích; với mục tiêu
在庫品 TẠI KHỐ PHẨM MỤC BIỂU danh mục hàng tồn kho
銀行科 NGÂN HÀNH,HÀNG KHOA MỤC ngân khoản
営業種 DOANH,DINH NGHIỆP CHỦNG MỤC lĩnh vực hoạt động; ngành nghề kinh doanh
必修科 TẤT TU KHOA MỤC những môn cần phải học
碁盤の KỲ BÀN MỤC ô cờ gô; ô cờ vây
選択科 TUYỂN TRẠCH KHOA MỤC đối tượng lựa chọn; đối tượng tuyển chọn
輸送品 THÂU TỐNG PHẨM MỤC LỤC bản kê hàng chuyên chở
美しい MỸ,MĨ MỤC mắt xanh
お披露 PHI LỘ MỤC lần trình diễn đầu tiên; sự xuất hiện đầu tiên trước công chúng
輸出品 THÂU XUẤT PHẨM MỤC LỤC bản lược khai hàng xuất
輸出品 THÂU XUẤT PHẨM MỤC danh mục chính thức hàng hóa xuất khẩu;mặt hàng xuất khẩu
相手の TƯƠNG,TƯỚNG THỦ MỤC con mắt của đối phương; trên phương diện của đối phương; lập trường của đối phương; quan điểm của đối phương
無形項 VÔ,MÔ HÌNH HẠNG MỤC giấy chứng nhận vô trùng;hạng mục tư bản (cán cân thanh toán)
輸入品 THÂU NHẬP PHẨM MỤC LỤC bản lược khai hàng nhập
はやり MỤC mắt đỏ (do siêu vi trùng)
輸入品 THÂU NHẬP PHẨM MỤC danh mục chính thức hàng hóa nhập khẩu;mặt hàng nhập khẩu
経営品 KINH DOANH,DINH PHẨM MỤC mặt hàng kinh doanh
つなぎ MỤC chỗ nối; đường khâu
不可視項 BẤT KHẢ THỊ HẠNG MỤC giấy chứng nhận vô trùng;hạng mục tư bản (cán cân thanh toán)
原産地正 NGUYÊN SẢN ĐỊA CHÍNH MỤC SỞ giấy chứng nơi sản xuất
険の有る HIỂM HỮU MỤC có cái nhìn sắc sảo; con mắt sắc
自由化品 TỰ DO HÓA PHẨM MỤC BIỂU danh mục tự do
充血した SUNG HUYẾT MỤC mắt bị đỏ tấy; đau mắt
主力輸出品 CHỦ,TRÚ LỰC THÂU XUẤT PHẨM MỤC mặt hàng xuất khẩu chủ lực
取り扱い品 THỦ TRÁP PHẨM MỤC mặt hàng kinh doanh
国際標準品 QUỐC TẾ TIÊU CHUẨN PHẨM MỤC BIỂU danh mục hàng hóa tiêu chuẩn quốc tế
税関検査項 THUẾ QUAN KIỂM TRA HẠNG MỤC phiếu kiểm soát hải quan
礼拝の八題 LỄ BÀI BÁT ĐỀ MỤC bát bảo;bát bửu
年で霞んだ NIÊN HÀ MỤC mắt mờ do tuổi tác
1 | 2 | 3