1 | 2 | 3 | 4


Từ hán Âm hán việt Nghĩa
宮御所 ĐẠI CUNG NGỰ SỞ nơi ở của Thái hậu
変多い ĐẠI BIẾN ĐA hằng hà
ĐẠI DANH lãnh chúa (ở Nhật Bản)
便 ĐẠI TIỆN sự đi đại tiện
丈夫です ĐẠI TRƯỢNG PHU không hề gì
きさ ĐẠI biên độ;độ lớn; cỡ; mức; kích cỡ; mức độ
食な ĐẠI THỰC láu;láu ăn
量販売 ĐẠI LƯỢNG PHIẾN MẠI bán lượng lớn
貿易センター ĐẠI MẬU DỊ,DỊCH đô hội
ĐẠI TRƯỜNG,TRÀNG đại tràng;ruột già
礼服 ĐẠI LỄ PHỤC quần áo đại lễ
ĐẠI HÀ sông lớn; suối lớn
ĐẠI TÍCH rất xa xưa; ngày xửa ngày xưa; ngày xưa; xa xưa
広間 ĐẠI QUẢNG GIAN phòng lớn
宮人 ĐẠI CUNG NHÂN triều thần; quần thần
ĐẠI BIẾN chết rồi; không xong rồi; kinh khủng quá.v.v...;kinh khủng; ghê gớm;mệt mỏi; khó khăn; vất vả;quá;vô cùng; rất
ĐẠI ĐỒNG đại đồng
便 ĐẠI TIỆN đại tiện
丈夫 ĐẠI TRƯỢNG PHU an toàn; chắc chắn;được; ổn; ok
きく目を開く ĐẠI MỤC KHAI chố mắt
音楽会 ĐẠI ÂM NHẠC,LẠC HỘI đại nhạc hội
量生産 ĐẠI LƯỢNG SINH SẢN sản xuất hàng loạt
財閥 ĐẠI TÀI PHIỆT đại tài phiệt
ĐẠI NÃO đại não
ĐẠI PHÁO đại bác
ĐẠI HÀ sông lớn; suối lớn
ĐẠI PHƯƠNG có lẽ; có thể;đa phần; phần lớn
ĐẠI PHÚC khá; tương đối;lớn; rộng; nhiều;mạnh; mạnh mẽ; nhiều; lớn;phạm vi rộng; nhiều
宇宙 ĐẠI VŨ TRỤ vũ trụ
売出し ĐẠI MẠI XUẤT bán hóa giá
ĐẠI BÁN quá nửa
使館 ĐẠI SỬ,SỨ QUÁN đại sứ quán;tòa đại sứ
まかに言えば ĐẠI NGÔN nói chung; nhìn chung
きくなる ĐẠI lớn lên
ĐẠI TUYẾT tuyết rơi nhiều; tuyết rơi dày
量の ĐẠI LƯỢNG hàng loạt
ĐẠI ĐẬU đậu tương
胆不適 ĐẠI ĐẢM BẤT THÍCH bạt mạng
相撲 ĐẠI TƯƠNG,TƯỚNG PHÁC,BẠC trận đấu vật lớn; đấu Sumo hạng nặng; Sumo hạng nặng
ĐẠI THỦY lũ lụt; lụt lội; lụt
文字 ĐẠI VĂN TỰ chữ hoa; chữ viết hoa
ĐẠI CÔNG thợ mộc
学院 ĐẠI HỌC VIỆN sự tốt nghiệp đạt học;viện đại học;viện đào tạo sau đại học; viện nghiên cứu sau đại học; trường đào tạo sau đại học
声をはり上げる ĐẠI THANH THƯỢNG đánh tiếng
ĐẠI THẾ đại chúng; phần lớn mọi người; đám đông; nhiều người
使 ĐẠI SỬ,SỨ đại sứ;khâm sứ
まか ĐẠI chung chung; sơ lược; tóm tắt; sơ qua; vắn tắt; thô;khái quát; chung chung;rộng rãi; hào phóng;sự rộng rãi; sự hào phóng
きい声で叫ぶ ĐẠI THANH KHIẾU gào thét
ĐẠI VŨ mưa to; mưa lớn; mưa rào; cơn mưa to; cơn mưa lớn; cơn mưa rào; trận mưa to; trận mưa lớn; trận mưa rào
量な ĐẠI LƯỢNG bao la
ĐẠI CẬT đoạn cuối; đoạn kết; cảnh kết; cảnh cuối; cái kết; hồi kết
胆な ĐẠI ĐẢM bạo dạn;gan
目玉 ĐẠI MỤC NGỌC quở trách; trách mắng; mắng; la rầy
気汚染 ĐẠI KHÍ Ô NHIỄM bầu không khí bị ô nhiễm;ô nhiễm không khí
ĐẠI TỔN sự lỗ lớn; khoản lỗ lớn; lỗ lớn; thua lỗ lớn; thiệt hại lớn; thiệt hại nặng nề; tổn thất lớn; tổn thất nặng nề; thua nhiều tiền; mất nhiều tiền
山猫 ĐẠI SƠN MIÊU mèo rừng; mèo hoang
学部 ĐẠI HỌC BỘ bộ đại học
声で話す ĐẠI THANH THOẠI lớn tiếng
ĐẠI THẾ đại chúng; phần lớn mọi người; đám đông; nhiều người; nhiều; rất nhiều
ĐẠI THỂ cái đại thể; sự vạch ra những đường nét chính; sự phác thảo;cỡ chừng;đại khái;độ chừng;ước chừng;ước độ
ばか者 ĐẠI GIẢ kẻ ngốc; kẻ ngu; tên đần độn; kẻ đần độn; đồ đần độn; đồ ngu ngốc
きい ĐẠI bự;to lớn;to; lớn
難に遭う ĐẠI NẠN,NAN TAO trầy trật
ĐẠI LƯỢNG số lượng lớn
ĐẠI CHIẾU công bố chính thức của hoàng đế; sắc lệnh chính thức của hoàng đế
ĐẠI ĐẢM bạo;gan dạ;sự to gan; sự táo bạo; sự cả gan; sự liều lĩnh;sự trơ trẽn;to gan; táo bạo; cả gan; liều lĩnh;trơ trẽn
盛り ĐẠI THỊNH khẩu phần ăn cá nhân loại lớn; suất ăn lớn
気圏 ĐẠI KHÍ QUYỀN khí quyển
掃除する ĐẠI TẢO TRỪ dọn dẹp sạch sẽ cả ngôi nhà; tổng vệ sinh; dọp dẹp nhà cửa
ĐẠI TẦNG,TẰNG cường điệu; quá mức;rất tốt;rất; nhiều;sự cường điệu; sự quá mức;sự rất nhiều;sự rất tốt
学生 ĐẠI HỌC SINH sinh viên
声で宣伝する ĐẠI THANH TUYÊN TRUYỀN rao
ĐẠI LỰC sức lực
ĐẠI TẢ đại tá
して ĐẠI không...nhiều; không...lắm
いに ĐẠI nhiều; lớn; rất; rất là
ĐẠI NẠN,NAN đại nạn
酒を飲む ĐẠI TỬU ẨM be bét;đánh chén
規模な ĐẠI QUY MÔ đồ sộ
ĐẠI CỔ sải bước; bước dài; bước sải; sải chân
ĐẠI MÃNH cái đĩa lớn; cái đĩa to; đĩa lớn; đĩa to
ĐẠI KHÍ khí trời;không khí
掃除 ĐẠI TẢO TRỪ việc quét dọn nhà cửa sạch sẽ nhà cửa vào dịp mùa xuân; tổng vệ sinh; dọn dẹp nhà cửa
ĐẠI ỐC chủ nhà; bà chủ nhà
学技術管理協会 ĐẠI HỌC KỸ THUẬT QUẢN LÝ HIỆP HỘI Hiệp hội các nhà quản lý công nghệ Đại học tổng hợp
声で叫ぶ ĐẠI THANH KHIẾU hò hét
前提 ĐẠI TIỀN ĐỀ tiền đề chính; nguyên tắc
会議 ĐẠI HỘI NGHỊ đại hội nghị
した ĐẠI quan trọng; to lớn; to tát; rất; nhiều; lượng lớn
ĐẠI ĐỘI đại đội
ĐẠI TỬU ma men
規模 ĐẠI QUY MÔ đại quy mô
ĐẠI THÀNH đại thánh
病を患う ĐẠI BỆNH,BỊNH HOẠN đứt ruột
ĐẠI CHÍNH thời Taisho; thời Đại Chính
ĐẠI ĐỂ đại để; nói chung; thường
ĐẠI CỤC,CUỘC đại cục
学の卒業の試験に合格する ĐẠI HỌC TỐT NGHIỆP THI NGHIỆM HỢP CÁCH đại đăng khoa
ĐẠI THANH giọng to; tiếng lớn; sự lớn tiếng; sự nói to
ĐẠI BIỆT sự phân biệt rõ ràng; rạch ròi
1 | 2 | 3 | 4