1 | 2 | 3 | 4 | 5


Từ hán Âm hán việt Nghĩa
主義 XÃ HỘI CHỦ,TRÚ NGHĨA chủ nghĩa xã hội;xã hội chủ nghĩa
XÃ HỘI xã hội
KỲ HỘI SỞ phòng chơi cờ gô; cuộc thi chơi cờ gô
KỲ HỘI SỞ phòng chơi cờ gô; cuộc thi chơi cờ gô
HUYỆN HỘI hội đồng tỉnh; hội đồng nhân dân tỉnh
PHÁT HỘI THỨC lễ khai trương
ĐINH HỘI Hội đồng thành phố
する CHIẾU HỘI đối phó;ứng phó
CHIẾU HỘI sự điều tra; sự truy hỏi
を待つ CƠ,KY HỘI ĐÃI đợi thời
を失う CƠ,KY HỘI THẤT thất cơ
を修理する CƠ,KY HỘI TU LÝ chữa máy
CƠ,KY HỘI cơ hội; dịp
TRIỀU,TRIỆU HỘI sự họp sáng (trường học)
TÁN HỘI sự giải tán (cuộc họp); giải tán
GIÁO HỘI giáo đường; nhà thờ
NIÊN HỘI PHÍ Chi phí hàng năm
NIÊN HỘI hội nghị thường niên
THỊ HỘI hội đồng thành phố
を開く YẾN HỘI KHAI thết tiệc
が終わる YẾN HỘI CHUNG mãn tiệc
YẾN HỘI bữa tiệc; tiệc tùng; tiệc chiêu đãi; tiệc;buổi tiệc;cỗ bàn;đám tiệc;liên hoan;tiệc mặn;yến;yến tiệc
HỌC HỘI hội các nhà khoa học; giới khoa học; đại hội khoa học
ĐẠI HỘI NGHỊ đại hội nghị
ĐẠI HỘI đại hội
DẠ HỘI dạ hội
議事堂 QUỐC HỘI NGHỊ SỰ ĐƯỜNG tòa nhà nghị sự quốc hội; tòa quốc hội; tòa nhà quốc hội
常任委員 QUỐC HỘI THƯỜNG NHIỆM ỦY VIÊN HỘI Ủy ban thường vụ quốc hội
を解散する QUỐC HỘI GIẢI TÁN giải tán quốc hội
QUỐC HỘI quốc hội
TƯ,TY HỘI GIẢ chủ tịch;người dẫn chương trình; MC
する TƯ,TY HỘI chủ trì
TƯ,TY HỘI chủ tịch;hội đồng thành phố; chủ trì; dẫn chương trình; MC
HIỆP HỘI dặn;hiệp hoà;hiệp hội;tổ chức
XUẤT HỘI gặp gỡ ngẫu nhiên;hội ngộ
TÁI HỘI sự gặp lại; sự tái hội;tái ngộ
CÔNG HỘI ĐƯỜNG tòa thị chính
CÔNG HỘI cuộc họp công chúng; công hội; hội nghị công khai
NHẬP HỘI KIM Lệ phí nhập hội
NHẬP HỘI GIẢ Người được kết nạp; thành viên mới
NHẬP HỘI THỨC Lễ kết nạp
NHẬP HỘI sự nhập hội
い致します HỘI TRI hạ cố
首脳 THỦ NÃO HỘI ĐÀM cuộc họp bàn của các vị đứng đầu quốc gia; hội nghị cấp cao
頂上 ĐỈNH,ĐINH THƯỢNG HỘI ĐÀM Hội nghị thượng đỉnh
電気 ĐIỆN KHÍ HỘI XÃ Công ty điện
閣僚 CÁC LIÊU HỘI NGHỊ hội đồng bộ trưởng
都議 ĐÔ NGHỊ HỘI Hội đồng Tokyo
運動 VẬN ĐỘNG HỘI cuộc thi thể thao; hội thi thể thao
連合 LIÊN HỢP HỘI hội liên hiệp;liên đoàn
送別 TỐNG BIỆT HỘI buổi liên hoan chia tay;tiệc tiễn đưa;tiệc từ giã
追悼 TRUY ĐIỆU HỘI lễ truy điệu
輸出 THÂU XUẤT HỘI XÃ hãng xuất khẩu
輸入 THÂU NHẬP HỘI XÃ hãng nhập khẩu
貿易 MẬU DỊ,DỊCH HỘI XÃ doanh nghiệp ngoại thương; công ty ngoại thương
貿易 MẬU DỊ,DỊCH HỘI hội mậu dịch
講習 GIẢNG TẬP HỘI TRƯỜNG trung tâm huấn luyện
講習 GIẢNG TẬP HỘI khóa giảng ngắn ngày; khóa học; khóa học ngắn hạn
説明 THUYẾT MINH HỘI buổi họp để trình bày giải thích
試験 THI NGHIỆM HỘI NGHỊ khoa nhi
評議 BÌNH NGHỊ HỘI hội đồng
討論 THẢO LUẬN HỘI diễn đàn
航空 HÀNG KHÔNG,KHỐNG HỘI XÃ công ty hàng không;hãng hàng không
舞踏 VŨ ĐẠP HỘI dạ hội khiêu vũ
総工 TỔNG CÔNG HỘI tổng công đoàn
立ち LẬP HỘI chứng kiến
秘密 BÍ MẶT HỘI NGHỊ hội nghị bí mật;họp kín
石油 THẠCH DU HỘI XÃ Công ty dầu lửa
直接 TRỰC TIẾP HỘI ĐÀM cuộc thảo luận trực tiếp
発行 PHÁT HÀNH,HÀNG HỘI XÃ công ty phát hành
町議 ĐINH NGHỊ HỘI Hội đồng thành phố
特別 ĐẶC BIỆT HỘI KẾ Tài khoản đặc biệt
父兄 PHỤ HUYNH HỘI hội phụ huynh
演芸 DIỄN NGHỆ HỘI buổi liên hoan;liên hoan
演奏 DIỄN TẤU HỘI buổi hòa nhạc;hòa nhạc
歓迎 HOAN NGHINH HỘI buổi đón chào;buổi tiếp đãi
株式 HẬU,CHU THỨC HỘI XÃ công ty cổ phần
有限 HỮU HẠN HỘI XÃ công ty trách nhiêm hữu hạn
月の NGUYỆT HỘI PHÍ nguyệt phí
更生 CANH SINH HỘI XÃ Công ty cần tái tổ chức
晩餐 VĂN XAN HỘI Bữa tiệc tối
日常 NHẬT THƯỜNG HỘI THOẠI Hội thoại hàng ngày
政府 CHÍNH,CHÁNH PHỦ HỘI NGHỊ hội đồng chính phủ
投資 ĐẦU TƯ HỘI XÃ công ty cấp vốn;công ty đầu tư
懇談 KHẨN ĐÀM HỘI Buổi họp mặt thân mật
懇親 KHẨN THÂN HỘI bữa tiệc hội bạn cũ; tiệc bạn bè
憂い運賃 ƯU HỘI VẬN NHẪM cước bổ sung
愛餐 ÁI XAN HỘI Bữa tiệc của hai người đang yêu nhau
忘年 VONG NIÊN HỘI hội cuối năm; hội kết thúc hàng năm; bữa tiệc cuối năm; bữa tiệc tổng kết cuối năm
後援 HẬU VIÊN,VIỆN HỘI nhóm hậu thuẫn; nhóm hỗ trợ; nhóm cổ động
建設 KIẾN THIẾT HỘI XÃ công ty xây dựng
座談 TỌA ĐÀM HỘI hội nghị bàn tròn; hội nghị chuyên đề
府議 PHỦ NGHỊ HỘI hội đồng thành phố
広告 QUẢNG CÁO HỘI XÃ hãng quảng cáo
巡り TUẦN HỘI tình cờ gặp nhau
展覧 TRIỂN LÃM HỘI cuộc triển lãm; cuộc trưng bày;hội triễn lãm
展示 TRIỂN THỊ HỘI TRƯỜNG nhà triển lãm;nhà trưng bày
展示 TRIỂN THỊ HỘI cuộc triển lãm; cuộc trưng bày
小宴 TIỂU YẾN HỘI tiệc rượu
小売 TIỂU MẠI HỘI XÃ hãng bán lẻ
1 | 2 | 3 | 4 | 5