1 | 2 | 3 | 4 | 5


Từ hán Âm hán việt Nghĩa
国際計検定 QUỐC TẾ HỘI KẾ KIỂM ĐỊNH Kiểm tra Nghiệp vụ kế toán và phương pháp ghi sổ đối với Liên lạc Quốc tế
商業議所 THƯƠNG NGHIỆP HỘI NGHỊ SỞ phòng thương mại
公教 CÔNG GIÁO HỘI Nhà thờ công giáo (la mã)
頂上 ĐỈNH,ĐINH THƯỢNG HỘI ĐÀM Hội nghị thượng đỉnh
都議 ĐÔ NGHỊ HỘI Hội đồng Tokyo
講習 GIẢNG TẬP HỘI TRƯỜNG trung tâm huấn luyện
演奏 DIỄN TẤU HỘI buổi hòa nhạc;hòa nhạc
更生 CANH SINH HỘI XÃ Công ty cần tái tổ chức
忘年 VONG NIÊN HỘI hội cuối năm; hội kết thúc hàng năm; bữa tiệc cuối năm; bữa tiệc tổng kết cuối năm
学級 HỌC CẤP HỘI buổi họp toàn cấp lớp
報告 BÁO CÁO HỘI họp báo
商業 THƯƠNG NGHIỆP HỘI thương hội
講習 GIẢNG TẬP HỘI khóa giảng ngắn ngày; khóa học; khóa học ngắn hạn
直接 TRỰC TIẾP HỘI ĐÀM cuộc thảo luận trực tiếp
晩餐 VĂN XAN HỘI Bữa tiệc tối
後援 HẬU VIÊN,VIỆN HỘI nhóm hậu thuẫn; nhóm hỗ trợ; nhóm cổ động
巡り TUẦN HỘI tình cờ gặp nhau
商工議所 THƯƠNG CÔNG HỘI NGHỊ SỞ phòng thương mại và công nghiệp
発行 PHÁT HÀNH,HÀNG HỘI XÃ công ty phát hành
政府 CHÍNH,CHÁNH PHỦ HỘI NGHỊ hội đồng chính phủ
建設 KIẾN THIẾT HỘI XÃ công ty xây dựng
展覧 TRIỂN LÃM HỘI cuộc triển lãm; cuộc trưng bày;hội triễn lãm
同窓 ĐỒNG SONG HỘI Hội học sinh cùng trường; hội cùng lớp
博覧 BÁC LÃM HỘI hội chợ;hội chợ triển lãm; Triển lãm
交歓 GIAO HOAN HỘI Hội giao lưu
運動 VẬN ĐỘNG HỘI cuộc thi thể thao; hội thi thể thao
貿易 MẬU DỊ,DỊCH HỘI XÃ doanh nghiệp ngoại thương; công ty ngoại thương
説明 THUYẾT MINH HỘI buổi họp để trình bày giải thích
立ち LẬP HỘI chứng kiến
座談 TỌA ĐÀM HỘI hội nghị bàn tròn; hội nghị chuyên đề
展示 TRIỂN THỊ HỘI TRƯỜNG nhà triển lãm;nhà trưng bày
同一社線 ĐỒNG NHẤT HỘI XÃ TUYẾN tàu cùng hãng
協議 HIỆP NGHỊ HỘI hội nghị
民主社 DÂN CHỦ,TRÚ XÃ HỘI ĐẢNG đảng xã hội chủ nghĩa;đảng xã hội dân chủ
雇用機均等委員 CỐ DỤNG CƠ,KY HỘI QUÂN ĐĂNG ỦY VIÊN HỘI ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng
連邦議 LIÊN BANG NGHỊ HỘI quốc hội liên bang; nghị viện liên bang
経済社総合研究所 KINH TẾ XÃ HỘI TỔNG HỢP NGHIÊN CỨU SỞ Viện Nghiên cứu Kinh tế và Xã hội
福音教 PHÚC ÂM GIÁO HỘI Nhà thờ phúc âm
経済社的権利センター KINH TẾ XÃ HỘI ĐÍCH QUYỀN LỢI Trung tâm Quyền Xã hội và Kinh tế
放送協 PHÓNG TỐNG HIỆP HỘI Đài phát thanh và truyền hình
幸福な HẠNH PHÚC HỘI HỢP hạnh ngộ
販売機 PHIẾN MẠI CƠ,KY HỘI Cơ hội bán hàng
経済社委員 KINH TẾ XÃ HỘI ỦY VIÊN HỘI ủy ban Kinh tế và Xã hội
株主総 HẬU,CHU CHỦ,TRÚ TỔNG HỘI cuộc họp mặt với các cổ đông; hội đồng cổ đông; họp hội đồng cổ đông; hội nghị cổ đông
党委員委員長 ĐẢNG ỦY VIÊN HỘI ỦY VIÊN TRƯỜNG,TRƯỢNG bí thư thành ủy
主義社 CHỦ,TRÚ NGHĨA XÃ HỘI xã hội chủ nghĩa
東方教 ĐÔNG PHƯƠNG GIÁO HỘI Nhà thờ phương đông
支社後 CHI XÃ HẬU HỘI XÃ công ty con
大音楽 ĐẠI ÂM NHẠC,LẠC HỘI đại nhạc hội
国家社科学及び人文センター QUỐC GIA XÃ HỘI KHOA HỌC CẬP NHÂN VĂN trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia
中流社 TRUNG LƯU XÃ HỘI Giai cấp trung lưu
階級社 GIAI CẤP XÃ HỘI Xã hội có thứ bậc; xã hội giai cấp; tầng lớp xã hội
自動照通知システム TỰ ĐỘNG CHIẾU HỘI THÔNG TRI Mạng Trả lời tự động đối với các yêu cầu về điện
封建社 PHONG KIẾN XÃ HỘI xã hội phong kiến
計低教 KẾ ĐÊ GIÁO HỘI cục kiểm nghiệm
臨時総 LÂM THỜI TỔNG HỘI cuộc tổng hội họp lâm thời
臨時国 LÂM THỜI QUỐC HỘI quốc hội lâm thời
爆破機 BỘC,BẠO PHÁ CƠ,KY HỘI máy nổ
取締役 THỦ ĐẾ DỊCH HỘI ban giám đốc;ban quản trị;hội nghị ban giám đốc; họp ban giám đốc
総連合 TỔNG LIÊN HỢP HỘI tổng liên đoàn
資本社 TƯ BẢN XÃ HỘI xã hội tư bản
市委員 THỊ ỦY VIÊN HỘI thành uỷ
友好協 HỮU HIẾU,HẢO HIỆP HỘI hội hữu nghị
伝道集 TRUYỀN ĐẠO TẬP HỘI cuộc họp của những người truyền đạo
リース HỘI XÃ công ty cho thuê thiết bị
米医師 MỄ I,Y SƯ HỘI Hiệp hội Y khoa Mỹ
原理と NGUYÊN LÝ HỘI ĐẮC tri hành
人間社 NHÂN GIAN XÃ HỘI Xã hội loài người
貿易駅 MẬU DỊ,DỊCH DỊCH HỘI XÃ công ty ngoại thương
学士院 HỌC SỸ,SĨ VIỆN HỘI VIÊN viện sĩ
日独協 NHẬT ĐỘC HIỆP HỘI Hiệp hội Nhật Bản - Đức
全人民議党 TOÀN NHÂN DÂN HỘI NGHỊ ĐẢNG Hội nghị toàn dân
地域社ビジョン ĐỊA VỰC XÃ HỘI mô hình xã hội khu vực
五輪大 NGŨ LUÂN ĐẠI HỘI Đại hội thể thao Olympic
合資有限 HỢP TƯ HỮU HẠN HỘI XÃ hội buôn hợp danh hữu hạn
検討委員 KIỂM THẢO ỦY VIÊN HỘI ủy ban khảo sát
貿易代表 MẬU DỊ,DỊCH ĐẠI BIỂU HỘI cơ quan đại diên thương mại
国際金融 QUỐC TẾ KIM DUNG HỘI XÃ công ty tài chính quốc tế
アジア大 ĐẠI HỘI đaị hội thể thao Châu Á; đại hội
幸いな出 HẠNH XUẤT HỘI hạnh ngộ
国家評議 QUỐC GIA BÌNH NGHỊ HỘI hội đồng nhà nước
合名無限 HỢP DANH VÔ,MÔ HẠN HỘI XÃ hội buôn hợp danh vô hạn
計算機学 KẾ TOÁN CƠ,KY HỌC HỘI Hiệp hội Máy vi tính
特殊合名 ĐẶC THÙ HỢP DANH HỘI XÃ hội buôn dự phần
専門委員 CHUYÊN MÔN ỦY VIÊN HỘI ủy ban chuyên môn
農地委員 NÔNG ĐỊA ỦY VIÊN HỘI ủy ban đất nông nghiệp
計画委員 KẾ HỌA ỦY VIÊN HỘI ủy ban kế hoạch
経済委員 KINH TẾ ỦY VIÊN HỘI ủy ban Kinh tế
特別委員 ĐẶC BIỆT ỦY VIÊN HỘI Ủy ban đặc biệt
中央委員 TRUNG ƯƠNG ỦY VIÊN HỘI ủy ban trung ương
懲罰委員 TRÙNG PHẠT ỦY VIÊN HỘI Ủy ban kỷ luật
公開討論 CÔNG KHAI THẢO LUẬN HỘI diễn đàn mở
信用調査 TÍN DỤNG ĐIỀU TRA HỘI XÃ hãng điều tra tín nhiệm
英規格協 ANH QUY CÁCH HIỆP HỘI Cơ quan Tiêu chuẩn Anh
常任委員 THƯỜNG NHIỆM ỦY VIÊN HỘI ban thường vụ;ủy ban thường trực
万国博覧 VẠN QUỐC BÁC LÃM HỘI hội chợ thế giới
常任委員 THƯỜNG NHIỆM ỦY VIÊN HỘI ủy ban thường trực
国際商業議所 QUỐC TẾ THƯƠNG NGHIỆP HỘI NGHỊ SỞ phòng thương mại quốc tế
商業調査 THƯƠNG NGHIỆP ĐIỀU TRA HỘI XÃ hãng điều tra tín dụng
保護委員 BẢO HỘ ỦY VIÊN HỘI ủy ban bảo vệ
1 | 2 | 3 | 4 | 5