Cụm "đeo đồng hồ" là như thế nào vậy... mong m.n chỉ giúp...

+1 phiếu
472 lượt xem đã hỏi 20 Tháng 5, 2015 trong Mẫu câu Nhật Việt bởi Mai Thị Thùy

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

2 Câu trả lời

0 phiếu
時計をかける nhé bạn.
đã trả lời 21 Tháng 5, 2015 bởi TudienABC.com
0 phiếu
時計をかける。=)))))))))))))
đã trả lời 16 Tháng 3, 2016 bởi Công real
...