Hướng dẫn
  • Tính năng phát âm cho phép bạn tạo file nghe từ đoạn văn bản được nhập vào. Tính năng này sẽ giúp bạn luyện kỹ năng nghe cũng như giúp bạn luyện phát âm 1 cách chính xác.

  • Bạn chỉ cần nhập từ tiếng Nhật hay tiếng Anh vào, sau đó bấm nút tạo để tạo file âm thanh.