Nhập tiếng nhật

Hướng dẫn
  • Chuyển đổi tiếng Nhật qua Hiragana hay Romaji cho phép bạn dễ dàng chuyển đổi từ tiếng Nhật, đặc biệt là Hán tự, qua Hiragana hay romaji. Tính năng này rất thuận tiện cho các bạn khi muốn tra cách đọc ( furigana ) của một từ Hán tự, cũng như cho các bạn mới bắt đầu học tiếng Nhật.

  • Bạn chỉ cần nhập từ tiếng nhật hay Hán tự vào khung phí trên, sau đó chọn Hiragana hay Romaji, bấm convert, kết quả sẽ hiển thị trong khung phía dưới.