Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự

Tra hán tự với Từ điển ABC

  • Tìm kiếm hán tự theo từ hán, bộ, số nét
  • Có thể nhập từ hán hoặc, và bộ hoặc, và số nét. Sau đó bấm nút tìm kiếm để tìm kiếm.
  • Có thể nhập từ hán bằng cách vẽ, khả năng nhận biết chữ viết với chính xác cao
  • Thư viện với gần 300 bộ, hơn 6.000 chữ Hán và hơn 94.000 từ ghép
  • Giải thích nghĩa hán việt, số nét, cách viết, hướng dẫn viết của mỗi từ