Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 匕CHỦY
Hán

CHỦY- Số nét: 02 - Bộ: TRỦY 匕

ON
KUN さじ
  さじのひ
  • Cái thìa. Như nói cuộc đời yên lặng thì gọi là chủy xưởng bất kinh 匕鬯不驚 nghĩa là vẫn được vô sự mà ăn uống yên lành.
  • Chủy thủ 匕首 một thứ gươm, đầu như cái thìa, ngắn mà tiện dùng, cho nên gọi là chủy thủ.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
CHỦY THỦ Dao găm
CHỦY THỦ Dao găm
CHỦY TRỨ,TRỢ Thìa và đũa
CHỦY Cái thìa
CHỦY Cái thìa