Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 十THẬP
Hán

THẬP- Số nét: 02 - Bộ: THẬP 十

ONジュウ, ジッ, ジュッ
KUN とお
 
 
 
 
 
 
 
  そう
 
  とう
 
 
 
 
  • Mười.
  • Dủ hết. Như 'thập thành 十成, thập toàn 十全 vẹn đủ cả mười, ý nói được đầy đủ cả.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
字軍 THẬP TỰ QUÂN thập tự quân
THẬP VẠN trăm ngàn
二月 THẬP NHỊ NGUYỆT tháng chạp
五夜の月 THẬP NGŨ DẠ NGUYỆT trăng rằm
八歳 THẬP BÁT TUẾ đôi tám
円玉 THẬP VIÊN NGỌC đồng xu có trị giá 10 yên
THẬP PHÂN mười phút; đủ
THẬP PHÂN đầy đủ; hoàn toàn; chặt chẽ; sít sao; rõ;sự đầy đủ; đủ
分する THẬP PHÂN đầy đủ; thỏa mãn
字形 THẬP TỰ HÌNH hình chữ nhật
字架 THẬP TỰ GIÁ cây thánh giá; dấu chữ thập;thập tự giá
字架像 THẬP TỰ GIÁ TƯỢNG mô hình cây thánh giá với hình chúa Giêxu trên đó
字砲火 THẬP TỰ PHÁO HỎA sự bay chéo nhau của lửa đạn; lửa đạn đan xen nhau
字路 THẬP TỰ LỘ ngã tư;nơi hai đường gặp nhau và cắt nhau; nơi đường giao nhau
THẬP GIỚI mười điều phật răn dạy
THẬP PHƯƠNG thập phương
THẬP NHẬT mười ngày;ngày mùng mười;ngày mười
日の菊 THẬP NHẬT CÚC sự đến muộn; việc muộn mằn
時頃 THẬP THỜI KHOẢNH,KHUYNH,KHUỂ vào khoảng 10h
THẬP NGUYỆT tháng mười
THẬP TIẾN,TẤN thập phân
進法 THẬP TIẾN,TẤN PHÁP hệ thống thập phân
THẬP TRỌNG,TRÙNG Gấp mười
重二 THẬP TRỌNG,TRÙNG NHỊ THẬP TRỌNG,TRÙNG Vô số
THẬP mười
THẬP chục;mười;thập
四時間制 NHỊ THẬP TỨ THỜI GIAN CHẾ Chế độ thời gian 24 giờ
日ネズミ NHỊ THẬP NHẬT chuột nhắt
四節気 NHỊ THẬP TỨ TIẾT KHÍ hai tư tiết trong một năm
NHỊ THẬP NHẬT ngày hai mươi; hai mươi ngày
BẤT THẬP PHÂN không đầy đủ; không hoàn toàn;sự không đầy đủ; sự không hoàn toàn
四日 NHỊ THẬP TỨ NHẬT Ngày 24
NHỊ THẬP ĐẠI Những năm 20 tuổi; những năm hai mươi
世紀 NHỊ THẬP THẾ KỶ Thế kỷ hai mươi
NHỊ THẬP Hai mươi
CỬU THẬP chín mươi
NHỊ THẬP TUẾ đôi mươi;hai mươi tuổi
THẤT THẬP NHẤT bày mốt
NGŨ THẬP năm mươi
NGŨ THẬP ÂM 50 chữ cái tiếng Nhật; 50 âm tiếng Nhật
音順 NGŨ THẬP ÂM THUẬN bảng chữ cái tiếng Nhật; bảng 50 phát âm tiếng Nhật
HÀ THẬP vài chục
年代 BÁT THẬP NIÊN ĐẠI bát tuần
TỨ THẬP bốn mươi
THẤT THẬP bảy mươi
XÍCH THẬP TỰ chữ thập đỏ;hồng thập tự
百八 BÁCH BÁT THẬP ĐỘ 180 độ; sự thay đổi hoàn toàn; sự quay ngoắt 180 độ
二百 NHỊ BÁCH THẬP NHẬT Ngày thứ 210
必要分条件 TẤT YẾU THẬP PHÂN ĐIỀU KIỆN Điều kiện cần và đủ
一分二 NHẤT PHÂN NHỊ THẬP MIẾU 1 phút 20 giây
ロシア月革命 THẬP NGUYỆT CÁCH MỆNH cách mạng tháng mười Nga