Hướng dẫn
  Dịch tài liệu
 • Đây là tính năng miễn phí dành cho mọi thành viên.
 • Bạn có thể up file Word, Excel, Powerpoint không quá 2MB hoặc không quá 1000từ để tiến hành dịch. Mỗi thành viên được lưu trữ tối đa 3 file trong thời gian 2 tuần tính từ ngày chỉnh sửa cuối cùng. Nếu muốn dịch tiếp thì bạn hãy vào màn hình lịch sử dịch xóa bớt đi các file đã dịch.
 • Sau khi dịch xong bạn có thể vào màn hình Edit để chỉnh sửa câu dịch nếu bạn thấy câu đó không chính xác.
 • Bạn có thể Download các tài liệu của mình sau khi đã dịch xong.
 • Lịch sử dịch
 • Trong màn hình này bạn có thể xem tất cả các file bạn đã tiến hành dịch.
 • Bạn có thể xem được tiến độ dịch, chỉnh sửa nội dung dịch, download file dịch.
 • Dịch Pro
 • Đây là tính năng dành cho các công ty hoặc biên dịch viên. Đây là tính năng có phí.
 • Với tính năng này bạn có thể dịch file đến 5MB và 10000từ. Bạn sẽ được lưu trữ tới 30 file với thời gian 2 tuần tính từ ngày chỉnh sửa cuối cùng.