Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 也DÃ
Hán

DÃ- Số nét: 03 - Bộ: CỔN 丨

ONヤ, エ
KUN なり
 
  また
 
  • Vậy, nhời nói hết câu. Như "nghĩa giả nghi dã" 義者宜也 nghĩa, ấy là sự nên thế thì làm vậy. Có chỗ dùng làm nhời mở đầu, như "dã tri hương tín nhật ưng sơ" 也知?信日應疎 vậy biết tin làng ngày phải thưa.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
KHẢ DÃ kha khá; đáng chú ý; khá;tương đối; gần; hơi