Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 力LỰC
Hán

LỰC- Số nét: 02 - Bộ: LỰC 九

ONリョク, リキ, リイ
KUN ちから
  じから
  つとむ
  • Sức, khoa học nghiên cứu về sức tự động của các vật và sức bị động của các vật khác là lực học 力學.
  • Phàm nơi nào tinh thần tới được đều gọi là lực. Như mục lực 目力 sức mắt.
  • Cái tài sức làm việc của người. Như thế lực 勢力, quyền lực 權力, v.v.
  • Cái của vật làm nên được cũng gọi là lực. Như bút lực 筆力 sức bút, mã lực 馬力 sức ngựa, v.v.
  • Chăm chỉ. Như lực điền 力田 chăm chỉ làm ruộng.
  • Cốt, chăm. Như lực cầu tiết kiệm 力求節儉 hết sức cầu tiết kiệm.
  • Làm đầy tớ người ta cũng gọi là lực.
1 | 2 | 3


Từ hánÂm hán việtNghĩa
の足りない LỰC TÚC đuối sức
の呼ぶ限り LỰC HÔ HẠN hết hơi
量の対比 LỰC LƯỢNG ĐỐI TỶ tương quan lực lượng
が弱る LỰC NHƯỢC thua sức
LỰC LƯỢNG sức;sức lực
がつきる LỰC đừ
試し LỰC THI sự kiểm tra về lực
LỰC lực
LỰC ĐIỂM trọng âm
LỰC công suất máy;lực; sức lực; khả năng;sức
添え LỰC THIÊM sự trợ giúp; sự giúp đỡ
持ち LỰC TRÌ người lực lưỡng; người cường tráng; người sung sức
強い LỰC CƯỜNG khoẻ mạnh; tràn đầy sức lực; mạnh mẽ; có sức mạnh lớn;vững
LỰC SỸ,SĨ lực sĩ
LỰC SỸ,SĨ lực sỹ
一杯 LỰC NHẤT BÔI toàn sức lực; toàn lực
を養う LỰC DƯỠNG dưỡng sức
を回復する LỰC HỒI PHỤC bổ sức
を出す LỰC XUẤT ra sức
LỰC làm căng;rặn (khi đại tiện)
ĐIỆN LỰC điện lực;điện năng
BẠC LỰC PHẤN bột mì làm bánh (để bánh không dính)
TRI LỰC tâm lực;tâm trí;trí;trí năng
HOẠT LỰC sức sống; sinh khí; sự tồn tại lâu dài
争い QUYỀN LỰC TRANH sự đấu tranh vì quyền lực; sự cạnh tranh về quyền lực; sự tranh giành quyền lực; đấu tranh vì quyền lực; cạnh tranh về quyền lực; tranh giành quyền lực; đấu đá để tranh giành quyền lực
PHÚ LỰC của cải;tiềm lực kinh tế và quân sự (của một nước)
する HỢP LỰC hợp lực
する HIỆP LỰC góp sức;hiệp lực; hợp tác;hiệp sức
する TRỢ LỰC chu cấp;giúp ích;trợ lực
をだす TOÀN LỰC gắng sức
TRỌNG,TRÙNG LỰC sức nặng;trọng lực
を評価する TỰ LỰC BÌNH GIÁ tự liệu sức mình
NHÃN LỰC nhãn lực; khả năng quan sát; sự sáng suốt; sự hiểu thấu; sự thấu suốt; nhìn thấu
主義 QUYỀN LỰC CHỦ,TRÚ NGHĨA Chủ nghĩa độc đoán; chủ nghĩa quyền lực
THỰC LỰC thực lực
HỢP LỰC hợp sức
HIỆP LỰC chung sức;sự hợp tác; hợp tác; sự hiệp lực; hiệp lực
TRỢ LỰC lực hỗ trợ; sự trợ giúp
TOÀN LỰC cật lực;hết hơi;hết sức
TỰ LỰC tự lực
THỦY LỰC HỌC động thủy học;thủy lực học
を行使する QUYỀN LỰC HÀNH,HÀNG SỬ,SỨ dương oai
が低い HỌC LỰC ĐÊ học kém
TOÀN LỰC sung sức;toàn lực
VẠN LỰC cái ê-tô
MA LỰC ma lực
TỐC LỰC ĐỘ tốc độ
OẢN LỰC sức mạnh cơ bắp
THỦY LỰC sức nước;thủy lợi
を用いる QUYỀN LỰC DỤNG dụng quyền
ÁC LỰC lực nắm (tay)
HỌC LỰC học lực; sự hiểu biết;sức học
争う THẾ LỰC TRANH cuộc đấu tranh giành quyền lực
装置 NHẬP LỰC TRANG TRỊ Thiết bị nguồn vào; thiết bị nhập liệu
的な笑顔 MỴ LỰC ĐÍCH TIẾU NHAN nụ cười mê hồn; nụ cười mê hoặc
TỐC LỰC tốc lực; tốc độ;vận tốc
NĂNG LỰC CẤP sự trả lương theo năng lực;tiền lương theo năng lực, khả năng
KHÍ LỰC khí lực; nguyên khí; tinh lực; sinh lực; tinh thần; sức lực
を握る QUYỀN LỰC ÁC cầm sắt;nắm quyền
THẾ LỰC thế lực
NHẬP LỰC TUYẾN dây dẫn đầu vào
MỴ LỰC ĐÍCH có sức quyến rũ; đầy sức hút; có sức thu hút
がある NĂNG LỰC tài cán
の座 QUYỀN LỰC TỌA vị trí có quyền lực; ghế quyền cao chức trọng
UY,OAI LỰC bề thế;hùng hậu;sức mạnh;thanh thế
ĐỘNG LỰC CƠ,KY máy phát lực
フィールド NHẬP LỰC Mục nhập liệu; trường nhập liệu
MỴ LỰC ma lực
BÁCH LỰC sức lôi cuốn; sức quyến rũ
NĂNG LỰC công suất máy;khả năng;năng lực;sức
政治 VŨ,VÕ LỰC CHÍNH,CHÁNH TRI chính trị vũ lực
QUYỀN LỰC khí thế;oai quyền;quyền lực; ảnh hưởng;thần thế
ĐẠI LỰC sức lực
ĐỘNG LỰC HỌC động học;động lực học
する NHẬP LỰC đưa vào; nhập vào
MÃ LỰC lòng hăng hái;mã lực
ĐẢM LỰC sự can đảm
干渉 VŨ,VÕ LỰC CAN THIỆP can thiệp vũ lực
ĐỘNG LỰC động lực
する XUẤT LỰC xuất ra
NHẬP LỰC công suất đưa vào;tín hiệu đưa vào
階級 PHONG LỰC GIAI CẤP cấp độ gió
THÍNH LỰC khả năng nghe
NHIỆT LỰC HỌC Nhiệt động học;nhiệt học
を行使する VŨ,VÕ LỰC HÀNH,HÀNG SỬ,SỨ dụng võ
NIỆM LỰC ý chí
ĐỊA LỰC khả năng sinh sản (đất đai)
HIỆU LỰC hiệu lực; tác dụng
XUẤT LỰC đầu ra; năng lượng xuất ra
PHONG LỰC KẾ Phong vũ biểu
TÀI LỰC tài lực
を伝える NHIỆT LỰC TRUYỀN truyền nhiệt
VŨ,VÕ LỰC võ lực;vũ lực
HỮU LỰC GIẢ Người có ảnh hưởng
ある ĐẠN,ĐÀN LỰC đàn
する ÁP LỰC gây áp lực; tạo ra áp lực; tạo áp lực
LAO LỰC hơi sức;nhân công;sự lao lực; công sức
NỘI LỰC Lực từ bên trong; nội lực
THỂ LỰC sức lực;thể lực;thể nghiệm
PHONG LỰC sức gió
1 | 2 | 3