Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 勸KHUYẾN
Hán

KHUYẾN- Số nét: 19 - Bộ: LỰC 九

ONカン, ケン
KUN勸める すすめる
  • Khuyên, lấy nhời mềm mại khuyên rủ người ta theo mình gọi là khuyến.
  • Khuyên gắng. Như khuyến miễn 勸勉 lấy nhời hay khuyên cho người cố lên.