Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 冫BĂNG
Hán

BĂNG- Số nét: 02 - Bộ: BĂNG 冫

ONヒョウ
KUN こおり
  にすい
  • Cùng nghĩa như chữ băng 冰 nước đá.