Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 二NHỊ
Hán

NHỊ- Số nét: 02 - Bộ: NHỊ ニ

ONニ, ジ
KUN ふた
  二つ ふたつ
  二び ふたたび
  おと
  つぐ
  にい
 
 
  ふたつ
  ふだ
 
  • Hai, tên số đếm.
1 | 2 | 3


Từ hánÂm hán việtNghĩa
部合唱 NHỊ BỘ HỢP XƯỚNG Dàn hợp xướng gồm 2 bè
NHỊ NGÔN lời nói hai lưỡi (nói lần sau khác với lần trước)
等賞 NHỊ ĐĂNG THƯỞNG Giải nhì
NHỊ VƯƠNG Chế độ quân chủ có 2 vua
NHỊ HẠCH Có 2 hạt nhân
NHỊ TÂM Tính nhị nguyên; sự phản bội; trò hai mặt; sự hai lòng
大政党主義 NHỊ ĐẠI CHÍNH,CHÁNH ĐẢNG CHỦ,TRÚ NGHĨA Chủ nghĩa hai Đảng cầm quyền
十四日 NHỊ THẬP TỨ NHẬT Ngày 24
人組 NHỊ NHÂN TỔ Trò chơi tay đôi
NHỊ THẾ nhị thế; đời thứ hai
項分布 NHỊ HẠNG PHÂN BỐ Phân phối nhị thức
重課税 NHỊ TRỌNG,TRÙNG KHÓA THUẾ thuế đánh hai lần
重国籍 NHỊ TRỌNG,TRÙNG QUỐC TỊCH hai quốc tịch
NHỊ BỘ hai bộ (bản copy)
NHỊ THÂN Cha mẹ; bố mẹ
等分線 NHỊ ĐĂNG PHÂN TUYẾN Đường phân giác
NHỊ LƯU cấp hai; hạng hai
枚貝 NHỊ MAI BỐI Hai vỏ
NHỊ TÂM Tính nhị nguyên; sự phản bội; trò hai mặt
国間相殺取引 NHỊ QUỐC GIAN TƯƠNG,TƯỚNG SÁT THỦ DẪN bù trừ hai bên;bù trừ hai chiều
十代 NHỊ THẬP ĐẠI Những năm 20 tuổi; những năm hai mươi
人称 NHỊ NHÂN XƯNG,XỨNG ngôi thứ 2 (đại từ nhân xưng)
の足 NHỊ TÚC Sự ngập ngừng
項係数 NHỊ HẠNG HỆ SỐ Hệ số nhị thức
重螺旋 NHỊ TRỌNG,TRÙNG LOA TOÀN Đường xoắn đôi
重唱 NHỊ TRỌNG,TRÙNG XƯỚNG Hát song ca
進法 NHỊ TIẾN,TẤN PHÁP Hệ thống số nhị phân
NHỊ DIỆP Chồi nụ
等分 NHỊ ĐĂNG PHÂN Sự chia đôi (đoạn thẳng, góc, số lượng v.v.)
毛作 NHỊ MAO TÁC hai vụ một năm
枚舌 NHỊ MAI THIỆT kiểu nước đôi; kiểu lập lờ; kiểu lá mặt lá trái; kiểu úp mở
NHỊ HÌNH Lưỡng tính
国間投資協定 NHỊ QUỐC GIAN ĐẦU TƯ HIỆP ĐỊNH Hiệp định Đầu tư Song phương
十世紀 NHỊ THẬP THẾ KỶ Thế kỷ hai mươi
人目 NHỊ NHÂN MỤC người thứ hai
の舞 NHỊ VŨ việc lặp lại thất bại của người khác; việc đi vào vết xe đổ
階建て NHỊ GIAI KIẾN tòa nhà hai tầng
重織り NHỊ TRỌNG,TRÙNG CHỨC áo dệt kép
重否定 NHỊ TRỌNG,TRÙNG PHỦ ĐỊNH Phủ định kép; hai lần phủ định (tương đương với khẳng định).
進木 NHỊ TIẾN,TẤN MỘC cây nhị phân
NHỊ DIỆP hai lá; hai tấm phẳng
等兵 NHỊ ĐĂNG BINH binh nhì
段構え NHỊ ĐOẠN CẤU Sự chuẩn bị hai phương án; sự chuẩn bị cả phương án dự phòng
束三文 NHỊ THÚC TAM VĂN Với giá rất rẻ; rất rẻ
弦琴 NHỊ HUYỀN CẦM Đàn koto hai dây; nhị huyền cầm
国間協定 NHỊ QUỐC GIAN HIỆP ĐỊNH hiệp định hai bên
NHỊ THẬP Hai mươi
人前 NHỊ NHÂN TIỀN cho hai người (suất ăn)
の膳 NHỊ THIỆN Món ăn phụ (được đưa ra tiếp theo món chính)
階建 NHỊ GIAI KIẾN Tòa nhà hai tầng
重結婚 NHỊ TRỌNG,TRÙNG KẾT HÔN Sự lấy hai vợ; sự lấy hai chồng; sự song hôn
重写し NHỊ TRỌNG,TRÙNG TẢ Ảnh lồng ghép
進も三進も行かない NHỊ TIẾN,TẤN TAM TIẾN,TẤN HÀNH,HÀNG bị dồn vào góc; không còn cách nào
色刷り NHỊ SẮC LOÁT Kiểu in chỉ với 2 màu; sự in hai màu
NHỊ ĐĂNG Tầng lớp thứ 2; đẳng cấp thứ 2
段ベッド NHỊ ĐOẠN Giường hai tầng
本棒 NHỊ BẢN BỔNG Anh ngốc; xỏ mũi người chồng; người hay than vãn
度目 NHỊ ĐỘ MỤC Lần thứ 2
NHỊ HỒI Hai lần
NHỊ CÁT hai phần trăm
人前 NHỊ NHÂN TIỀN cho hai người (suất ăn)
の矢 NHỊ THỈ Mũi tên thứ 2
階屋 NHỊ GIAI ỐC Nhà hai tầng
重結合 NHỊ TRỌNG,TRÙNG KẾT HỢP Liên kết đôi (hóa học)
重保険 NHỊ TRỌNG,TRÙNG BẢO HIỂM bảo hiểm kép
NHỊ TIẾN,TẤN Nhị phân
NHỊ SẮC hai sắc; hai màu gốc
NHỊ TRƯỚC Về đích ở vị trí thứ 2 (á quân)
次記憶 NHỊ THỨ KÝ ỨC bộ nhớ thứ cấp
期制 NHỊ KỲ CHẾ Chế độ 2 nhiệm kỳ
度添い NHỊ ĐỘ THIÊM Vợ lẽ; vợ nhỏ; vợ bé
NHỊ QUÂN Hai người chủ
分木 NHỊ PHÂN MỘC cây nhị phân
人三脚 NHỊ NHÂN TAM CƯỚC trò chơi chạy thi, trong đó 2 người bị buộc một chân vào với nhau, chỉ chạy bằng 3 chân
の次 NHỊ THỨ Thứ 2; thứ yếu
階家 NHỊ GIAI GIA Nhà hai tầng
重窓 NHỊ TRỌNG,TRÙNG SONG cửa sổ đôi
重価格制度 NHỊ TRỌNG,TRÙNG GIÁ CÁCH CHẾ ĐỘ chế độ hai giá
週間 NHỊ CHU GIAN 2 tuần; nửa tháng
股をかける NHỊ CỔ bắt cá hai tay
NHỊ TƯƠNG,TƯỚNG Hai pha (vật lý)
次方程式 NHỊ THỨ PHƯƠNG TRÌNH THỨC Phương trình bậc hai
期作 NHỊ KỲ TÁC hai vụ mùa trong năm (vụ xuân và vụ thu)
度手間 NHỊ ĐỘ THỦ GIAN Sự mất công mất sức gấp hai lần
号さん NHỊ HIỆU Vợ lẽ
NHỊ PHÂN Chia đôi; sự chia đôi
人で飲む NHỊ NHÂN ẨM đối ẩm
の句が出ぬ NHỊ CÚ XUẤT Không nói nên lời (do ngạc nhiên, bối rối)
NHỊ GIAI tầng hai
重税 NHỊ TRỌNG,TRÙNG THUẾ thuế đánh hai lần
重価格制 NHỊ TRỌNG,TRÙNG GIÁ CÁCH CHẾ Chế độ áp dụng hai loại giá cả cho một mặt hàng;chế độ hai giá
NHỊ THÔNG 2 bức (thư)
者選一法 NHỊ GIẢ TUYỂN NHẤT PHÁP Phương pháp lựa chọn một trong hai
百十日 NHỊ BÁCH THẬP NHẬT Ngày thứ 210
次元 NHỊ THỨ NGUYÊN hai chiều
NHỊ KỲ hai nhiệm kỳ; hai vụ mùa trong năm (vụ xuân và vụ thu); thi lần thứ hai
度手間 NHỊ ĐỘ THỦ GIAN Sự mất công mất sức gấp hai lần
NHỊ HIỆU Vợ lẽ; nàng hầu; thiếp (thê thiếp)
刀流 NHỊ ĐAO LƯU kỹ thuật cầm kiếm trên cả 2 tay (trong kiếm đạo); người thích cả đồ ngọt (kẹo v.v..) lẫn đồ cay (rượu v.v....)
人で行く NHỊ NHÂN HÀNH,HÀNG cặp kè
1 | 2 | 3