Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 几KỶ
Hán

KỶ- Số nét: 02 - Bộ: KỶ 几

ON
KUN きにょう
  つくえ
  • Cái ghế dựa.
  • Cái kỉ tre.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
帳面 KỶ TRƯƠNG,TRƯỚNG DIỆN ngăn nắp; cẩn thận; đúng giờ;sự ngăn nắp; sự cẩn thận; sự đúng giờ