Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 鳳PHƯỢNG
Hán

PHƯỢNG- Số nét: 14 - Bộ: KỶ 几

ONホウ, フウ
KUN おおとり
  ふげ
  • Chim phượng. Dời xưa bảo chim phượng hoàng ra là điềm có đế vương. Con đực gọi là phượng 鳳, con cái gọi là hoàng 凰.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
PHƯỢNG HOÀNG phượng hoàng