Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 冖MỊCH
Hán

MỊCH- Số nét: 02 - Bộ: MỊCH 冖

ONベキ
KUN わかんむり
  • Trùm, lấy khăn trùm lên trên đồ.