Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Hán tự theo bộ CAN 干
Danh Sách Từ Của 干CAN
Hán

CAN- Số nét: 03 - Bộ: CAN 干

ONカン
KUN干す ほす
  干し- ほし-
  干し -ぼし
  干る ひる
  ほし
  • Phạm, như "can phạm" 干犯.
  • Cầu, như "can lộc" 干祿 cầu lộc.
  • Cái mộc, một thứ đồ binh làm bằng da để chống đỡ các mũi nhọn và tên đạn.
  • Giữ, như "can thành" 干城 người bầy tôi giữ gìn xã tắc.
  • Bến nước, như "hà can" 河干 bến sông.
  • Can, như "giáp" 甲, "ất" 乙, "bính" 丙, "đinh" 丁, "mậu" 戊, "kỉ" 己, "canh" 庚, "tân" 辛, "nhâm" 壬, "quý" 癸 là mười "can".
  • Can thiệp, như "tương can" 相干 cùng quan thiệp.
  • Cái, như "nhược can" 若干 ngần ấy cái.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
CAN CHI 12 con giáp; can chi
CAN TÍCH bãi cát lộ ra sau khi thủy triều xuống
CAN TRIỀU,TRÀO sự rút đi của thủy triều; nước triều rút; thủy triều rút; thủy triều hạ xuống
CAN THẢO cỏ khô
CAN DIỆP lá khô
CAN NGƯ cá khô
CAN NGƯ cá khô
CAN MẪN nước triều lên xuống; thủy triều
渉する CAN THIỆP can thiệp; can dự;giao thoa
CAN THIỆP hiện tượng giao thoa; giao thoa; nhiễu;sự can thiệp vào; can thiệp; can dự
CAN THÁC sự khai hoang; sự khai khẩn; sự cải tạo (đất); khai hoang; khai khẩn; khai phá; khai thác
CAN THIÊN trời hạn
割れ CAN CÁT sự khô rạn
CAN khô
CAN hong;phơi; làm khô;sấy
し魚 CAN NGƯ cá khô
し海老 CAN HẢI LÃO tôm khô
し小魚 CAN TIỂU NGƯ cá khô vụn
SINH CAN Âm ẩm; chưa khô hẳn
MAI CAN ô mai
MAI CAN ô mai
LAN CAN bao lan;bao lơn;tay vịn; lan can (cầu thang)
TRIỀU,TRÀO CAN THÚ sự bắt sò
CHỬ CAN Cá mòi khô (thường dùng để nấu món súp MISO)
CHỬ CAN Cá mòi khô (thường dùng để nấu món súp MISO)
VẬT CAN chỗ phơi quần áo
NHƯỢC CAN ít nhiều;một số; một chút; một vài;sự ít nhiều
武力 VŨ,VÕ LỰC CAN THIỆP can thiệp vũ lực
潮の TRIỀU,TRÀO CAN MẪN sự lên xuống của thủy triều
内政 NỘI CHÍNH,CHÁNH CAN THIỆP Sự can thiệp vào công việc nội bộ (của nước khác)
洗濯物し場 TẨY TRẠC VẬT CAN TRƯỜNG nơi phơi quần áo
活動に渉する HOẠT ĐỘNG CAN THIỆP Can thiệp vào công việc; can thiệp; xen vào
内政不 NỘI CHÍNH,CHÁNH BẤT CAN THIỆP Không can thiệp vào công việc nội bộ (của nước khác)
いっきに飲み ẨM CAN nốc một hơi