Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 彳SÁCH
Hán

SÁCH- Số nét: 03 - Bộ: SÁCH 彳

ONテキ
KUN彳ずむ たたずむ
  ぎょうにんべん
  • Bước ngắn. Bước chân trái gọi là sách 彳, bước chân phải gọi là xúc ?, hợp 彳 với ? lại thành ra chữ hành 行.