Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 銜HÀM
Hán

HÀM- Số nét: 14 - Bộ: SÁCH 彳

ONカン
KUN くつわ
  • Cái hàm thiết ngựa.
  • Ngậm. Như hàm hoàn 銜環 ngậm vành. Vâng mệnh mà đi gọi là hàm mệnh 銜命. Tục viết là 啣.
  • Hàm. Như quan hàm 官銜 hàm quan, chức hàm.
  • Nuốt. Như hàm hận 銜恨 nuốt giận, ý nói còn tấm tức trong lòng chưa được hả. Phàm sự gì thuộc về tình không thể quên được đều gọi là hàm. Như hàm ai 銜哀 ngậm thương.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
える HÀM ngậm