Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 儿NHÂN
Hán

NHÂN- Số nét: 02 - Bộ: NHÂN 儿

ONジン, ニン
KUN がい
  にんにょう
  ひとあし
  • Người. Chữ nhân 人 giống người đứng, chữ nhân ? giống người đi.