Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 人NHÂN
Hán

NHÂN- Số nét: 02 - Bộ: NHÂN 人

ONジン, ニン
KUN ひと
  -り
  -と
 
 
 
  ひこ
  ふみ
  • Người, giống khôn nhất trong loài động vật.
  • Tiếng đối lại với mình. Như tha nhân 他人 người khác, chúng nhân ?人 mọi người, vô nhân ngã chi kiến 無人我之見 không có phân biệt mình với người, v.v. thấu được nghĩa này, trong đạo Phật cho là bực tu được nhân không 人空.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7


Từ hánÂm hán việtNghĩa
類学 NHÂN LOẠI HỌC nhân chủng học
間学 NHÂN GIAN HỌC Nhân chủng học
NHÂN ĐẠO nhân đạo
NHÂN QUYÊN lụa nhân tạo
NHÂN SINH bản mạng;bản mệnh;đời người;nhân mạng;nhân sinh; cuộc sống; cuộc đời;nhân tình
民状態 NHÂN DÂN TRẠNG THÁI dân tình
文科学 NHÂN VĂN KHOA HỌC khoa học nhân văn
NHÂN ĐỨC nhân đức
工雪 NHÂN CÔNG TUYẾT tuyết nhân tạo
工呼吸法 NHÂN CÔNG HÔ HẤP PHÁP Phương pháp hô hấp nhân tạo
NHÂN VIÊN nhân viên
前で NHÂN TIỀN trong công chúng;trong công ty
事不省 NHÂN SỰ BẤT TỈNH sự bất tỉnh; sự không còn có ý thức
NHÂN người; con người; nhân loại; vai; người thực sự; người có tài; người trưởng thành; người khác; hành khách; khách
NHÂN LOẠI loài người;Nhân loại
間嫌い NHÂN GIAN HIỀM Lòng căm ghét hoặc không tin vào loài người
造衛星 NHÂN TẠO,THÁO VỆ TINH vệ tinh nhân tạo
笑わせ NHÂN TIẾU nực cười
NHÂN VẬT nhân vật; con người; một cá nhân; người có tài năng; nhân vật quan trọng
民代表会議 NHÂN DÂN ĐẠI BIỂU HỘI NGHỊ hội đồng nhân dân
NHÂN SỐ số người
待ち顔 NHÂN ĐÃI NHAN khuôn mặt ngóng chờ; khuôn mặt chờ đợi
工降雨 NHÂN CÔNG GIÁNG,HÀNG VŨ mưa nhân tạo
工呼吸機 NHÂN CÔNG HÔ HẤP CƠ,KY máy thở nhân tạo
NHÂN PHẨM nhân phẩm
NHÂN TIỀN công chúng;công ty
事する NHÂN SỰ phòng nhân sự
NHÂN người; con người; nhân loại; vai; người thực sự; người có tài; người trưởng thành; người khác; hành khách; khách
頭税 NHÂN ĐẦU THUẾ Thuế bình quân theo đầu người
間国宝 NHÂN GIAN QUỐC BẢO Nhân tài; tài sản sống của quốc gia
造繊維 NHÂN TẠO,THÁO TIỆM DUY sợi nhân tạo;tơ nhân tạo;tơ sợi nhân tạo
NHÂN CHỦNG nhân chủng; chủng tộc
為的 NHÂN VI ĐÍCH có tính nhân tạo; không phải tự nhiên
民代表 NHÂN DÂN ĐẠI BIỂU dân biểu
攫い NHÂN QUẶC sự bắt cóc; kẻ bắt cóc
影を認める NHÂN ẢNH NHẬN dựng lên hình ảnh (của ai đó)
工避妊法 NHÂN CÔNG TỴ NHÂM PHÁP Sự tránh thụ thai; tránh thụ thai; phương pháp tránh thai
工呼吸 NHÂN CÔNG HÔ HẤP hô hấp nhân tạo
NHÂN DANH nhân mạng;tên người ; danh tánh
NHÂN TIỀN khẩu phần thức ăn
NHÂN SỰ nhân sự
NHÂN người
面獣心 NHÂN DIỆN THÚ TÂM Con thú đội lốt người
間味 NHÂN GIAN VỊ Bản tính rất con người (ý tốt); tính nhân văn; thiện ý
造皮革 NHÂN TẠO,THÁO BỈ CÁCH da giả
称代名詞 NHÂN XƯNG,XỨNG ĐẠI DANH TỪ Đại từ nhân xưng
NHÂN TAI tai họa do con ngưòi tạo ra
民をなだめる NHÂN DÂN ru ngủ dân chúng
探し NHÂN THÁM sự tìm kiếm người
NHÂN ẢNH cái bóng của người; linh hồn; tâm hồn
工語 NHÂN CÔNG NGỮ Một ngôn ngữ nhân tạo
工呼吸 NHÂN CÔNG HÔ HẤP sự hô hấp nhân tạo
口静態 NHÂN KHẨU TĨNH THÁI nhân khẩu tĩnh
NHÂN THÍCH,THỨ thịt người
並み NHÂN TỊNH sự trung bình (về khả năng, diện mạo, mức sống); sự bình thường;trung bình (về khả năng, diện mạo, mức sống); bình thường
NHÂN PHI NHÂN Kẻ mất hết tính người; kẻ vô nhân tính
間同士 NHÂN GIAN ĐỒNG SỸ,SĨ nhân loại; con người; loài người;sản phẩm của con người
造ゴム NHÂN TẠO,THÁO cao su nhân tạo
NHÂN XƯNG,XỨNG nhân xưng
気者 NHÂN KHÍ GIẢ Người được ưa chuộng; người được ưa thích
民に奉仕する NHÂN DÂN PHỤNG SĨ,SỸ phục vụ nhân dân
才登用 NHÂN TÀI ĐĂNG DỤNG sự tuyển dụng tầng lớp cao cấp (cho công ty)
NHÂN ẢNH cái bóng của người; linh hồn; tâm hồn
工衛星 NHÂN CÔNG VỆ TINH vệ tinh nhân tạo
工受胎 NHÂN CÔNG THỤ,THỌ THAI sự thụ tinh nhân tạo
口調査 NHÂN KHẨU ĐIỀU TRA Điều tra nhân khẩu; sự điều tra dân số; điều tra dân số
NHÂN BIỆT Từng người; đầu người (thường dùng trong điều tra dân số)
を助ける NHÂN TRỢ cứu nhân
間関係 NHÂN GIAN QUAN HỆ Mối quan hệ của con người
間像 NHÂN GIAN TƯỢNG Hình ảnh của con người (cả vẻ bề ngoài, tính cách, tư tưởng)
NHÂN TẠO,THÁO sự nhân tạo; nhân tạo
真似 NHÂN CHÂN TỰ sự bắt chước
気株 NHÂN KHÍ HẬU,CHU Loại cổ phiếu dễ có lãi; loại cổ phiếu phổ thông
NHÂN DÂN nhân dân;thần dân;thứ dân
手不足 NHÂN THỦ BẤT TÚC sự thiếu nhân lực
形遣い NHÂN HÌNH KHIỂN Diễn viên múa rối; người điều khiển con rối
工芝 NHÂN CÔNG CHI cỏ nhân tạo
工受紛 NHÂN CÔNG THỤ,THỌ PHÂN sự thụ phấn nhân tạo
口統計 NHÂN KHẨU THỐNG KẾ sự thông kê nhân khẩu; thông kê nhân khẩu
NHÂN XUẤT đám đông; số người có mặt; số người hiện diện
まねをする NHÂN nhại
間苦 NHÂN GIAN KHỔ Nỗi đau của loài người
間並み NHÂN GIAN TỊNH Giống như người bình thường
通り NHÂN THÔNG lượng người giao thông trên đường
相見 NHÂN TƯƠNG,TƯỚNG KIẾN Người xem tướng mạo; thầy tướng; thầy xem tướng
気投票 NHÂN KHÍ ĐẦU PHIẾU Bỏ phiếu để thăm dò sự mến mộ
殺し NHÂN SÁT vụ án mạng
手を増やす NHÂN THỦ TĂNG tăng nhân lực
形芝居 NHÂN HÌNH CHI CƯ Buổi trình diễn múa rối
工知能 NHÂN CÔNG TRI NĂNG trí tuệ nhân tạo; Trí thông minh nhân tạo
工受精 NHÂN CÔNG THỤ,THỌ TINH sự thụ tinh nhân tạo;thụ tinh trong ống nghiệm
口密集率 NHÂN KHẨU MẶT TẬP XUẤT mật độ nhân khẩu
NHÂN THIÊN Bộ nhân đứng (trong chữ Hán)
の世 NHÂN THẾ cõi đời
間社会 NHÂN GIAN XÃ HỘI Xã hội loài người
間ドック NHÂN GIAN Sự kiểm tra sức khỏe toàn diện
込み NHÂN VÀO đám đông người
相書き NHÂN TƯƠNG,TƯỚNG THƯ Bản phác thảo chân dung (dùng để tìm tung tích tội phạm hoặc người mất tích)
気役者 NHÂN KHÍ DỊCH GIẢ Diễn viên được ưa thích
権蹂躙 NHÂN QUYỀN NHỰU,NHU xxx sự chà đạp lên nhân quyền
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7