Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 匸HỆ
Hán

HỆ- Số nét: 02 - Bộ: PHƯƠNG 匸

ONケイ
KUN かくしがまえ
  • Che đậy, khác hẳn chữ "phương" 匚.