Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 下HẠ
Hán

HẠ- Số nét: 03 - Bộ: NHẤT 一

ONカ, ゲ
KUN した
  しも
  もと
  下げる さげる
  下がる さがる
  下る くだる
  下り くだり
  下す くだす
  下す -くだす
  下さる くださる
  下ろす おろす
  下りる おりる
  さか
  しと
  • Dưới, đối lại với chữ thượng. Phàm cái gì ở dưới đều gọi là hạ.
  • Bề dưới, nhời nói nhún mình với người trên. Như hạ tình 下情 tình kẻ dưới. hạ hoài 下懷 tấm lòng kẻ dưới.
  • Một âm là há. Xuống, từ trên xuống dưới. Như há sơn 下山 xuống núi, há lâu 下樓 xuống lầu.
  • Cuốn. Như há kì 下旗 cuốn cờ, há duy 下帷 cuốn màn, v.v.
1 | 2 | 3


Từ hánÂm hán việtNghĩa
膨れ HẠ BÀNH có khuôn mặt tròn; có cằm tròn và béo phúng phính
水溝 HẠ THỦY CÂU cống nước thải; rãnh nước thải
HẠ THẦN môi dưới
HẠ hạ lệnh; đưa ra phán đoán của mình; làm; thực hiện; chấp (bút)
HẠ ĐÀ guốc
HẠ PHÚC,PHỤC bụng dưới
HẠ THỦY cống;nước thải; nước bẩn; nước ngầm
HẠ THẦN môi dưới
さる HẠ ban tặng; ban cho; phong tặng; cho
HẠ NGẠC Hàm dưới
HẠ PHÚC,PHỤC bệnh tiêu chảy; tiêu chảy; ỉa chảy; bệnh ỉa chảy
書き HẠ THƯ bản ráp;sự viết nháp
HẠ PHẨM sản phẩm kém chất lượng;hạ phẩm; kém chất lượng; hạ đẳng; thấp kém; tầm thường
げる HẠ cúp;gục;hạ xuống; hạ bớt; giảm đi; giảm;thòng
院議員 HẠ VIỆN NGHỊ VIÊN hạ nghị sĩ
HẠ CƯỚC chân; chi dưới
HẠ TUẦN hạ tuần
半身裸になる HẠ BÁN THÂN LÕA,KHỎA ở truồng
がる HẠ hạ xuống; hạ bớt; giảm đi;rủ;xuống
HẠ VIỆN hạ viện; hạ nghị viện
HẠ CHI chân; chi dưới
敷き HẠ PHU dựng;sự bị trải xuống phía dưới vật khác
半身 HẠ BÁN THÂN nửa thân dưới; phía dưới
がり HẠ sự hạ xuống; sự hạ bớt; sự giảm đi
HẠ GIÁNG,HÀNG rơi xuống; tụt xuống
絵をかく HẠ HỘI phác họa
HẠ PHU vật dùng để trải phía dưới; tấm kê phía dưới giấy viết; giấy kê dưới để can lên trên
HẠ TỀ thuốc sổ;thuốc táo bón;thuốc tẩy;thuốc tiêu;thuốc xổ
HẠ dưới; phía dưới; bên dưới; phần dưới; phần sau; tập sau
HẠ BỘ hạ bộ
HẠ CẤP hạ cấp; cấp dưới; cấp thấp hơn; quèn
HẠ THỦ kém; dốt
HẠ TRẮC bề dưới;phía dưới
車する HẠ XA xuống tàu xe; xuống
HẠ SÁCH hạ sách
HẠ THỦ phần phía dưới; vị trí thấp kém; thứ hạng thấp
HẠ TRỊ giá hạ
HẠ XA sự xuống tàu xe; xuống xe; xuống tàu
等な HẠ ĐĂNG dối trá
HẠ HỘ người không uống được rượu
ろす HẠ hạ (buồm, mỏ neo);hạ xuống;mang xuống; cho xuống;nạo; xẻ (thức ăn); xắt;rút (tiền);sảy thai;sử dụng (đồ mới) lần đầu tiên
HẠ TỨ sự chuyển nhượng; sự thừa kế
HẠ ĐĂNG cấp thấp; bậc thấp; bình dân;hèn kém; đê hèn; hạ cấp; hèn mạt; hạ đẳng; hèn hạ
意識 HẠ Ý THỨC tiềm thức
HẠ đi xuống; lăn xuống; xuống
賎な HẠ xxx đê tiện
HẠ TRƯỚC quần áo lót;quần lót
HẠ HUYỀN hạ tuần; cuối tháng
り坂 HẠ PHẢN dốc xuống; con dốc; đoạn dốc
請契約 HẠ THỈNH KHẾ,KHIẾT ƯỚC hợp đồng thứ cấp
相談 HẠ TƯƠNG,TƯỚNG ĐÀM sự bàn bạc ban đầu; sự thảo luận sơ bộ
HẠ CẢI âm lượng thấp nhất
りる HẠ hạ (xuống); đi (xuống);nhận được (sự cho phép); được phép
請け人 HẠ THỈNH NHÂN người thầu thứ cấp
HẠ LỴ bệnh đi ỉa; bệnh tiêu chảy; ỉa chảy;tháo dạ
山する HẠ SƠN xuống núi; trở về nhà sau thời gian tu hành; hạ sơn
HẠ sự đi về địa phương; sự ra khỏi thủ đô đi các vùng khác; đi xuống
請け HẠ THỈNH hợp đồng phụ
HẠ GIỚI hạ giới
HẠ SƠN sự xuống núi; sự trở về nhà sau thời gian tu hành; sự hạ sơn; xuống núi
らない HẠ vô nghĩa; tầm phào; vô vị
調べ HẠ ĐIỀU điều tra ban đầu
HẠ ĐINH phần thành phố phía dưới; phần thành phố có nhiều người buôn bán, người lao động
宿する HẠ TÚC,TÚ trọ; ở trọ
に投げる HẠ ĐẦU dộng
HẠ KIẾN sự xem qua; sự kiểm tra sơ bộ; lớp gỗ ngoài giàn khung cạnh nhà
HẠ LƯU giai cấp thấp nhất; hạ lưu; sự dưới đáy (trong xã hội)
宿 HẠ TÚC,TÚ nhà trọ
HẠ ở dưới
VỊ HẠ THÙY bệnh sa dạ dày
する TRÍCH,ĐÍCH HẠ nhỏ giọt
NIÊN HẠ ít tuổi hơn
NAM HẠ Đi xuống phía Nam
QUÝ HẠ quí ngài
TRÍCH,ĐÍCH HẠ sự nhỏ giọt
ろし BẮC HẠ gió lạnh thổi từ phía Bắc; không khí lạnh; luồng không khí lạnh
THOẠI HẠ THỦ người ăn nói kém
腺炎 NHĨ HẠ TUYẾN VIÊM bệnh sưng quai bị
ĐỊA HẠ THIẾT tàu điện ngầm;xe điện ngầm
ろす KIẾN HẠ coi khinh; khinh miệt;nhìn tổng thể; nhìn xuống
ĐỊA HẠ ĐẠO đường ngầm dưới mặt đất
TẢN HẠ dưới ô dù; sự dưới chướng; sự nép bóng
げ髪 HẠ PHÁT bím;đuôi sam
傘部隊 LẠC HẠ TẢN BỘ ĐỘI quân nhảy dù
する TRẦM HẠ trút
XUYÊN HẠ hạ nguồn; cuối nguồn; hạ lưu
ĐỊA HẠ NHAI khu vực bán hàng dưới đất
HẠ dây buộc tóc; nơ buộc tóc; bím tóc
PHONG HẠ phía cuối gió; phía dưới gió
傘軍隊 LẠC HẠ TẢN QUÂN ĐỘI quân nhảy dù
TRẦM HẠ sự lún
ĐỊA HẠ HÀNH thân rễ
条項(売買契約) TRỊ HẠ ĐIỀU HẠNG MẠI MÃI KHẾ,KHIẾT ƯỚC điều khoản giảm giá
がり HẠ đồ thừa; phần thừa còn lại
NGOA HẠ bít tất;tất; tất chân; vớ
傘兵 LẠC HẠ TẢN BINH lính nhảy dù
MỤC HẠ hiện tại; bây giờ
ĐỊA HẠ THỦY nước ngầm
TRỊ HẠ sự bớt giá; sự giảm giá
する THƯỢNG HẠ nâng lên hạ xuống; tăng lên hạ xuống; trở đi trở lại; lên xuống; tăng giảm
1 | 2 | 3