Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 叉XOA
Hán

XOA- Số nét: 03 - Bộ: HỰU 又

ONサ, シャ, サイ
KUN また
  • Bắt tréo tay.
  • Cái gì tỏe ra trên đầu gọi là "xoa".


Từ hánÂm hán việtNghĩa
ĐỀ XOA Xương ức
GIAO XOA ĐIỂM điểm cắt nhau; điểm giao nhau; ngã ba
させる GIAO XOA lai
TAM XOA LỘ ngã ba