Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 徳ĐỨC
Hán

ĐỨC- Số nét: 14 - Bộ: SÁCH 彳

ONトク
KUN あつ
  なる
  のり
  ゆき
  よし


Từ hánÂm hán việtNghĩa
川勢 ĐỨC XUYÊN THẾ thế lực của Tokugawa
川家 ĐỨC XUYÊN GIA gia đình nhà Tokugawa
川方 ĐỨC XUYÊN PHƯƠNG phe Tokugawa
ĐỨC TÍNH,TÁNH đức tính;nết;ý thức đạo đức
ĐỨC NGHĨA đạo nghĩa
義心 ĐỨC NGHĨA TÂM Tinh thần đạo nghĩa
ĐỨC DỤC đức dục;Sự giáo dục đạo đức
ĐỨC HÀNH,HÀNG đức hạnh;hành động đạo đức;hiền đức
行者 ĐỨC HÀNH,HÀNG GIẢ hiền sĩ
の高い ĐỨC CAO đức cao vọng trọng
ĐỨC sự tiết kiệm; có tính kinh tế
ĐẾ ĐỨC đức độ của hoàng đế
UY,OAI ĐỨC uy đức
CÔNG ĐỨC đạo đức xã hội
NHÂN ĐỨC Nhân đức
NHÂN ĐỨC nhân đức
BẤT ĐỨC không có đạo đức; vô đức;sự không có đạo đức; sự vô đức
ĐẠO ĐỨC ĐÍCH đạo hạnh
ÁC ĐỨC Việc làm trái với đạo lý thông thường (ác đức)
な人 HỮU ĐỨC NHÂN hiền nhân
の素質 HỮU ĐỨC TỐ CHẤT hiền đức
THÚC ĐỨC đức tính tốt của người phụ nữ; lão nhân đức độ cao; thục đức
TRI ĐỨC trí khôn
PHÚC ĐỨC phúc đức
MỸ,MĨ ĐỨC hiền đức
ĐẠO ĐỨC đạo;đạo đức
不道 BẤT ĐẠO ĐỨC vô đạo
不道 BẤT ĐẠO ĐỨC thất đức
公衆道 CÔNG CHÚNG ĐẠO ĐỨC đạo đức cộng đồng
謙譲の美 KHIÊM NHƯỢNG MỸ,MĨ ĐỨC vẻ đẹp của đức tính khiêm nhường
勿れ主義の道 VẬT CHỦ,TRÚ NGHĨA ĐẠO ĐỨC Chủ nghĩa cấm đoán