Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 徘BỒI
Hán

BỒI- Số nét: 11 - Bộ: SÁCH 彳

ONハイ
KUN徘う さまよう
  • Bồi hồi 徘徊 quanh co không tiến lên được.