Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 衢CÙ
Hán

CÙ- Số nét: 24 - Bộ: SÁCH 彳

ON
KUN みち
  • Con đường thông bốn ngả, ngả tư. Con đường làm quan gọi là "vân cù" 雲衢 đường mây.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
NHAI CÙ thị trấn