Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 衒HUYỄN
Hán

HUYỄN- Số nét: 11 - Bộ: SÁCH 彳

ONゲン, ケン
KUN衒う てらう
  • Tự khoe mình, kẻ làm trò tự khoe tài mình ở nơi đường xá gọi là "huyễn".


Từ hánÂm hán việtNghĩa
耀 HUYỄN DIỆU Sự lộng lẫy giả tạo