Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 徠LAI,LẠI
Hán

LAI,LẠI- Số nét: 11 - Bộ: SÁCH 彳

ONライ
KUN徠す きたす
  徠る きたる
  徠る くる
  • Dời xưa dùng như chữ lai 來.
  • Một âm là lại. Yên ủi.