Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 徨HOÀNG
Hán

HOÀNG- Số nét: 12 - Bộ: SÁCH 彳

ONコウ
KUN徨う さまよう
  • Bàng hoàng 彷徨 bàng hoàng, ý không yên định.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
BÀNG,PHẢNG HOÀNG lang thang; loanh quanh; quanh quẩn; đi vơ vẩn; đi thơ thẩn
BÀNG,PHẢNG HOÀNG lang thang; loanh quanh; quanh quẩn; đi vơ vẩn; đi thơ thẩn