Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 彿PHẤT
Hán

PHẤT- Số nét: 08 - Bộ: SÁCH 彳

ONフツ
  • Phảng phất 彷佛 thấy không được rõ ràng.