Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 很NGẬN
Hán

NGẬN- Số nét: 09 - Bộ: SÁCH 彳

ONコン, コウ, ギン
KUN很る もとる
  • Bướng.
  • Ác. Như hung ngận 凶很 tàn ác.
  • Tham Như tâm ngận 心很 lòng tham.
  • Rất, lắm. Như ngận hảo 很好 tốt lắm.
  • Tranh kiện.