Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 徊HỒI
Hán

HỒI- Số nét: 09 - Bộ: SÁCH 彳

ONカイ, クワイ, エ
KUN徊う さまよう
  • Bồi hồi 徘徊 quanh co không tiến được.