Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 凰HOÀNG
Hán

HOÀNG- Số nét: 11 - Bộ: KỶ 几

ONオオ, コウ, オウ
KUN おおとり
  • Con phượng cái.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
PHƯỢNG HOÀNG phượng hoàng