Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 凱KHẢI
Hán

KHẢI- Số nét: 12 - Bộ: KỶ 几

ONガイ, カイ
KUN かちどき
  やわらぐ
  • Vui hòa. Như khải phong 凱風 gió nam, khải toàn 凱旋 đánh được trận về.
  • Người thiện, người giỏi.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
KHẢI CA Bài hát chiến thắng; khúc khải hoàn
旋門 KHẢI TOÀN MÔN cửa hoàng môn
KHẢI TOÀN sự khải hoàn; chiến thắng trở về; khải hoàn;vinh quy
KHẢI Bài hát chiến thắng; khúc khải hoàn; khúc ca khải hoàn