Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 勳HUÂN
Hán

HUÂN- Số nét: 16 - Bộ: LỰC 九

ONクン
KUN いさお
  いさ
  • Cũng như chữ huân 勲. ◇Nguyễn Du 阮攸: Nhân gian huân nghiệp nhược trường tại 人間勳業若長在 (Đồng Tước đài 銅雀臺) Nghiệp lớn ở đời nếu còn mãi.