Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 勦TIỄU
Hán

TIỄU- Số nét: 13 - Bộ: LỰC 九

ONソウ, ショウ
  • Hớt lấy. Của người ta mình vùi lấp đi mà hớt lấy làm của mình gọi là tiễu. Ăn cắp nhời bàn nhời nói của người, mà nói là của mình gọi là tiễu thuyết 勦?.
  • Chặn. Như tiễu diệt 勦滅 chặn quân giặc lại mà giết hết, vì thế càn giặc cũng gọi là tiễu, có khi viết chữ tiễu 剿.