Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 勣TÍCH
Hán

TÍCH- Số nét: 13 - Bộ: LỰC 九

ONセキ, シャク
KUN いさお
  勣ぐ つむぐ
  • Cũng như chữ 績.