Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 勍KÌNH
Hán

KÌNH- Số nét: 10 - Bộ: LỰC 九

ONケイ
KUN勍い つよい
  • Mạnh mẽ.