Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 劼CẬT
Hán

CẬT- Số nét: 08 - Bộ: LỰC 九

ONカツ, ケチ
  • Cẩn thận.